İdrar Kesesi Taşları

İdrar Kesesi Taşları Hastalığın sebebi nedir? Taş oluşumuna neden olan mikroskopik yapıda kristaller zaman içinde çökelti oluşturarak birikirler ve kum tanelerine benzer bir yapıya dönüşürler. Bu kum tanelerinin üzerinde biriken çökeltiler büyüyerek bazen bir kaç santim çapı olan taşlar oluşur. Bu taşların yapısı genellikle strüvit taşı dediğimiz magnezyum amonyum fosfattan oluşur. Bunun dışında kalsiyum oxalat, amonyum ürate taşlarıda idrar kesesinde bulunabilir. Ancak en çok görülen taşlar strüvit taşlarıdır. ...

İdrar Kesesi Yırtıkları

İdrar Kesesi Yırtıkları Hastalığın nedeni nedir? İdrar kesesinde pek çok nedene bağlı olarak yırtık şekillenebilir. Küt bir darbe, aşırı dolu keseye yapılan basınç, tıkanma olgularında sonda uygulaması veya basınç nedeniyle kendiliğinden yırtılma, idrar kesesinde tümör, trafik kazaları vb. nedenlerle idrar kesesinde yırtık şekillenebilir. Kedilerde bölgedeki kas yapısının daha ince olması, trafik kazalarının sık şekillenmesi ve kesenin elle kolay ulaşılabilir olması nedeniyle köpeklere oranla daha fazla görülür. ...

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı)

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı) Hastalığın nedeni nedir? İdrar kesesinin yangısı olan sistitis, özellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak şekillenmektedir. Ancak enfeksiyona bağlı olmayan nedenlerle de şekillenebilir. Kedilerde özellikle üretranın tıkanması, bakteriyel enfeksiyonlar, vitamin A yetersizliği, erken dönemde kastrasyon gibi nedenlerle komplike sistitis olguları sık görülür. Enfeksiyon doğrudan idrar kesesinde şekillenebileceği gibi, sonda uygulaması gibi mekanik bir işlem sırasında vajinada veya urethrada va...

İdrar Kesesi Tümörleri

İdrar Kesesi Tümörleri Hastalığın nedeni nedir? Tam olarak oluşum nedeni açıklanamayan idrar kesesi tümörlerine ileri yaşlardaki kedilerde rastlanılmaktadır. Bu tümörler primer olarak şekillenebileceği gibi metastaz sonucuda şekillenebilir. İdrar kesesi tümörleri epitelial, epitelial olmayan ve mix tümörler olarak, yayılışlarına göre yüzlek ve infiltratif olarak sınıflandırılabilir. Epitelial tümörler iyi huylu ve kötü huylu tümörler olabilir. Epitelial olmayan tümörler ise kas tümörleri, vasküler tümörler ve fibrob...

İdrar Kesesi Divertikulumu

İdrar Kesesi Divertikulumu Hastalığın nedeni nedir? Kelime anlamı kör kese olan diverticulum, idrar kesesine açılan kese olarak tanımlanabilir. Doğmasal olarak veya edinsel olarak bir tıkanma sonucu şekillenebilir. Seyrek görülen bir durumdur. Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir? İdrar kesesi kasının zayıflamasına neden olan durumlar hastalığı kolaylaştırıcı faktördür. Özellikle kese çıkışında şekillenen bir tıkanma ve kesenin aşırı gerginliği kasların zayıflamasına neden olan etkenlerin başında gelir. ...