Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı)

Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı) Hastalığın nedeni nedir? Köpeklerde sık karşılaşılan alt çene kemiği kırıklarının nedenleri arasında en önemlisi trafik kazaları ve travmalardır. Çene kemiğine gelen küt darbeler ve diş çekimi esnasında da şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Darbe nedeniyle mandibulanın değişik yerlerinde kırıklar oluşabilir. Örneğin sağ ve sol çene kemiğinin birleşim yeri olan symphysis bölgesinde veya gövde olarak tanımlanan öğütücü dişler hizasında kırıklar ...

Patella Çıkığı (Diz Kapağı Çıkıkları)

Patella Çıkığı (Diz Kapağı Çıkıkları) Hastalığın nedeni nedir? Patella çıkıklarının oluşumunda bir çok faktör rol oynayabilir. Bu nedenler arasında bölgeyi etkileyen travmalar ve burkulmalar en önemli nedenlerdir. Ani dönüşler, atlama, düşme esnasında da şekillenebilir. Ayrıca diz eklemini oluşturan kemiklerin özellikle ekleme yakın bölgesinde oluşan kırıklar ve deformasyonlar, diz kapağı kemiğini tutan bağların gevşekliği veya kopması gibi bir nedene bağlı oluşabileceği gibi özellikle küçük ırk köpeklerde d...

Omuz Çıkığı

Omuz Çıkığı Hastalığın nedeni nedir? Kürek kemiği (scapula) ile ön kol kemiği(humerus) arasındaki eklem olan omuz ekleminin çıkıklarının oluşumu köpeklerde genellikle yarım çıkıklar şeklinde görülmektedir. Omuz çıkığının oluşumunda darbeler, trafik kazaları, sıkışma, bacağın bir yere takılması, kayma, koşarken yapılan ani ve ters hareket vb. nedenler rol oynayabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Omuz çıkığının oluşmasında omuz ekleminde kemiklerin bağlantısını sağlayan bağların zayıflığı ç...

Myasthenia Gravis

Myasthenia Gravis Hastalığın nedeni nedir? Köpeklerde sinir ve kas sistemi ile ilgili olarak gelişen bir hastalık olan myasthenia gravis’in oluşum nedeni sinir sisteminde reseptör yani sinirsel ileti algılayıcılarının blokajı veya doğmasal olarak bu reseptörlerin azlığı nedeniyle meydana gelen ileti bozukluğudur. Hastalığın gelişimi nasıldır? Kaslarda sinir uyarılarını algılayan ve sinirsel uyarının kas dokuya iletilmesinden sorumlu reseptörlerin azlığı, yokluğu veya bloke edilmesi gibi bir nedenle işlev yapamaması sonucu...

Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı)

Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı) Hastalığın nedeni nedir? Omurganın her hangi iki omuru arasında kemik dokunun üremesi ve iki omurun birbirine kaynaşması ile karekterizedir. Nedenleri arasında omurları etkileyen küt darbeler ve yaralanmalar sayılabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Hastalık omurlar arasındaki diskin kapsulasında oluşan dejenerasyon ile başlar. Daha sonra bölgedeki omurlarda oluşan deformasyonlar hastalığın şekillenmesinde etken olur ve üremeler başlar. Bunun sonucunda iki omurun birbir...

Legg-Calve-Perthes Hastalığı (LCPD)

Legg-Calve-Perthes Hastalığı (LCPD) Hastalığın nedeni nedir? Oluşum nedeni tam olarak açıklanamayan köpeklere özgü bir hastalıktır. Üst bacak kemiğinin kalça ile birleşim noktasında kemik dokunun yangısız gelişen nekrozuna bağlı olarak şekillenmektedir. Hastalığın nedeni bir çok faktöre bağlanmış ancak tam olarak tespit edilememiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda en çok kabul gören faktör hormonal etkileşim olmuştur. Buna göre, özellikle erken dönemde seksüel olgunluğa erişen küçük ırklarda hormonların etkisi...

Luxatio Femoris (Kalça Çıkığı)

Luxatio Femoris (Kalça Çıkığı) Hastalığın nedeni nedir? Köpeklerde çok sık görülen kalça çıkığının oluşumunda en büyük faktör kazalar, düşme ve darbelerdir. Ayrıca kalça displazisi ve eklem bağlarının gevşekliği de çıkıkların oluşmasında hazırlayıcı rol oynayabilir. Nedenlere bağlı olarak yarı ve tam çıkıklar şeklinde gruplandırılabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Kalça ekleminde kemiklerin birbirine tutunmasını sağlayan ligament, kas ve eklem kapsulasının zarar görmesi nedeniyle kemik yü...

Hip Dysplaisa (Kalça Displazisi)

Hip Dysplaisa (Kalça Displazisi) Hastalığın nedeni nedir? Kalça eklemi, pelvis (leğen kemiği) ile arka bacaktaki femur kemiği (baldır kemiği) arasında yer alan eklemdir. Femur’a ait kaput femoris denilen yuvarlak ucun acetabulum denilen oyuğa yerleşmesi ile oluşan bu eklemde normal yapının dışında gelişen bir dizi anomali dysplasie olarak adlandırılır. Örneğin, uyumsuzluk nedeniyle eklem aralığının fazla olması ve bacak kemiğinin oyuğa tam yerleşmemesi, kalça kemiğindeki çukurun (acetabulum) geniş oluşu veya yetersiz geliş...

Myositis Eosinophylica

Myositis Eosinophylica Hastalığın nedeni nedir? Sadece köpeklere özgü bir hastalıkdır. Yüz kasları ile çene kaslarında yangıya ve hasarlara neden olur. Oluşum nedeni yüz ve çene kaslarının yangılanmasıdır. Ancak bu yangının oluşma nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Çene kaslarında akut olarak başlayan daha sonra kronik bir hale dönüşen hastalık yayılmacı bir karekter izleyerek omuz ve bacak kaslarında da atrofilere neden olabilir. Kaslarda atrofilerin başlaması ile birlikte k...

Alt çenenin Felci

Alt çenenin Felci Hastalığın nedeni nedir? Alt çene kaslarının hareketini sağlayan sinirin çeşitli nedenlerle etkilenmesi ve görevini yapamaması durumudur. Köpeklerde genellikle kavga sırasında oluşan yaralanmalar, alt çene kemiği kırıkları, beyin ödemi ve beyin tümörleri nedeniyle sinirlere baskı sonucunda oluşur. Ayrıca beyine ait bozukluklara neden olan kuduz ve gençlik hastalığı nedeniyle de ortaya çıkabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Sinirde oluşan hasarın derecesine bağlı olarak değişen bir seyir izlen...