Böbrek Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği Hastalığın nedeni nedir? Böbrek yetmezliği basitçe; böbreklerin asli görevi olan kanın filtre edilmesi ve tekrar dolaşıma verilmesi sırasında oluşan aksamalar olarak tanımlanabilir. Bu aksamada temel etken filtrasyon kapasitesinin ve geri emilim kapasitesinin düşmesidir ki buna neden olan pek çok etken söz konusudur. Doğrudan böbrekleri ilgilendiren bir hastalığa bağlı olarak şekillenebileceği gibi metabolik, toksik veya organik bir hastalığın üriner sisteme olan etkisi ile de şekillenebilir. Hastalığın haz...

Renal Dysplagia (Böbrek Gelişim Bozukluğu)

Renal Dysplagia (Böbrek Gelişim Bozukluğu) Hastalığın sebebi nedir ? Hastalık kalıtımsaldır ve genelde 6 aydan büyük yavrularda ve yetişkinlerde görülür. Hastalık, böbreklerden birinin veya her ikisinin birden gelişememesi sonucu vücut için gereken görevlerini yapamamalarından kaynaklanır. Hasta köpeklerde böbrekler genelde olması gerekenden daha küçüktürler ve kanı süzme, metabolik artıkları temizleme gibi görevleri tam olarak yapamazlar. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Hastalarda en belirgin semptom çok sık su içm...

Böbrek Tümörleri

Böbrek Tümörleri Hastalığın nedeni nedir? Böbreklerde; benign (iyi) karakterli adenom, fibrom, osteom ve malign (kötü) karekterli carsinom, sarcom ve melanom türü tümörlere rastlanılabilir. İyi huylu tümörler nadir şekillenmekle birlikte kötü huylu tümörler köpeklerde daha sıklıkla karşılaşılan tümörlerdir. Tümörlerin oluşumu, böbreklerde epitel dokudan kök alarak gelişmesi veya lenf yolu ile komşu organlardan gelerek metastaz yapması sonucudur. Hastalığın gelişimi nasıldır? Böbreklerde gelişen iyi huylu tüm...

Böbrek Kistleri

Böbrek Kistleri Hastalığın nedeni nedir? Böbreklerde görülen kistler basit kistler ve retensiyon kistleri olarak iki çeşittir. Basit kistler, çevresi ince çeperli ve içleri sıvı dolu birkaç kesecikten oluşan yani multioculer (çoklu) yapıda kistlerdir. Tam olarak oluşum nedeni anlaşılamamış olan bu kistlerin tubuluslar ile glomerulusların birleşmesindeki bozukluklar veya eksiklikler nedeniyle şekillendiği kanısı savunulmaktadır. Retensiyon kistleri basit kistlere oranla daha küçük yapıda ancak daha çok sayıda kistlerdir. Bu kis...

Hydronephrosis (Hidronefroz)

Hydronephrosis (Hidronefroz) Hastalığın nedeni nedir? Sözlük anlamı olarak böbreğin büyümesi olarak tanımlanan hidronefroz, böbreğin pelvis (havuz) bölümünde idrar birikmesi sonucu dokuların atrofiye olması ve pelvis bölümünün genişlemesidir. Böbreklerden idrarın taşınmasını sağlayan üreterin veya uretranın tıkanması sonucu şekillenir. Tıkanmanın yerine bağlı olarak tek taraflı veya çift taraflı şekillenebilir. Tıkanmaların nedenleri doğmasal ve edinsel nedenler olarak gruplandırılabilir. Doğmasal nedenler, ür...

Nephritis (Böbrek İltihabı)

Nephritis (Böbrek İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Genel olarak böbreklerde şekillenen yangıya nefritis denilmektedir. Ancak yangının böbreklerde lokalize olduğu bölgeye bağlı olarak özel isimler alırlar. Glomerulusları etkileyen olgular glomerulonefritis, üreter, idrar kesesi ve üreterin birlikte yangılandığı olgular pyelonefritis, nefronların ve interstisiyel dokunun yangılandığı olgular intersitisiyel nefritis, emboli yani kan damarlarında şekillenen bir tıkanmaya bağlı olarak gelişen nefritisler ise embolik nefritis olara...

Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı)

Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Böbreğin kılcal damarlar yumağı olarak bilinen glomerulusların yangısı olan glomerulonefritislerin oluşum nedeni çoğunlukla enfeksiyonlardır. Bir çok enfeksiyona bağlı olarak şekillenebilen hastalık, çoğunlukla bakteriyel kökenli enfeksiyonların seyri sırasında oluşur. Enfeksiyonlar dışında viral, toksik ve allerjik nedenlere bağlı olarak da şekillenebilir. Köpeklerde Distemper, Hepatitis Contagiosa Canis ve Leptospirozis hastalığının ...

Ectopic Ureter (Üreter Anomalisi)

Ectopic Ureter (Üreter Anomalisi) Hastalığın nedeni nedir? Doğmasal bir anomali olarak üreterin idrar kesesinden farklı bir organa açılmasıdır. Genellikle dişi köpeklerde daha sık karşılaşılan bu olguda üreter vajina, uterus veya uretraya açılabilir. Erkek köpeklerde ise genellikle uretraya açılmaktadır. Bozukluk tek taraflı veya iki taraflı olarak şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Hastalığın klinik olarak en belirgin bulgusu idrar tutamama veya damla damla idrar kaçırmadır. İstem dışı olarak sürekli...

Pyelonephritis (Böbrek Yangısı)

Pyelonephritis (Böbrek Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Alt üriner sistem ve üst üriner sistemin birlikte yangılanması ile karekterize olan hastalık böbrek, idrar kesesi ve üreterlerin birlikte yangılanması olarak tanımlanabilir. Hastalığın primer nedeni bakterilerdir. Özellikle E.coli türü bakteriler nedeniyle şekillenen pyelonefritislere daha sık rastlanılmaktadır. Ayrıca, proteus, streptococcus, staphylococcus, pseudomonas türü bakteriler nedeniyle de şekillenebilir. Üriner sistemde tıkanmaya neden olan urolithiazis (idrar...

İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Hastalığın sebebi nedir ? Bu konuda bahsedilen idrar kaçırma olayı yavru köpeklerin çiş yapma olayı değildir. Bu daha çok yetişkin ve genç köpeklerin çeşitli sebeblerden dolayı idrarlarını tutamamaları ile ilgilidir. İdrar kaçırmaya sebeb olan faktörleri sıralayacak olursak; Nadir olarak görülse de doğmasal anomaliler, İdrar kesesinde oluşan polipler veya tümörler, İdrar kesesini kontrol eden sinirler üzerinde oluşabilecek hasarlar, Bazı idrar kesesi veya idrar yolları operasyonlarından sonra sinir veya ...