Vogt – Koyanagi – Harada Sendromu

Vogt - Koyanagi - Harada Sendromu Hastalığın nedeni nedir? Uveodermatolojik sendrom olarakta isimlendirilen ve immun sisteme bağlı olarak gelişen köpeklere özgün nadir bir hastalıktır. Hastalık melanositlere karşı hücresel tepki nedeniyle şekillenmektedir. Hastalığın VKH (Vogt–Koyanagi–Harada) olarak isimlendirilmesi, köpeklerde şekillenen semptom üçlemesini tanımlamak için kullanılır. Bunlar, Granülamatöz panuveitis (granulamatöz karakterli ve uveanın tümünü kapsayan yangı), Poliosis (kıllarda depigmentasyon), Vitiligo ...

Immun Thrombocytopenia (Trombosit Azalması)

Immun Thrombocytopenia (Trombosit Azalması) Hastalığın nedeni nedir? Kanda trombosit sayısının azalması olarak tanımlanan hastalık immun sistem bozukluklarına bağlı olarak görülebileceği gibi diğer immun sistem hastalıklarının seyri sırasında da görülebilir. Hastalığın oluşumunda pek çok faktör etken olmakla birlikte dalak, karaciğer ve kemik iliği gibi bağışıklık sisteminde temel işleve sahip organlarda antikor seviyesinin yükselmesi veya kemik iliğinde trombosit üretiminin azalmasına bağlı olarak şekillenmektedir. B...

Systemic Lupus Erythematosus

Systemic Lupus Erythematosus Hastalığın nedeni nedir? Özellikle iki yaş üzerindeki yetişkin köpeklerde sıklıkla görülen ve iskelet sistemi, deri, böbrekler, sinir sistemi başta olmak üzere bir çok sistemi etkileyen bir immun sistem hastalığıdır. Hastalığın nedeni tam olarak belirlenememiş olmasına karşın, genetik faktörler, immun sistem bozuklukları, ilaçlar gibi bazı faktörlere bağlı olarak şekillendiği görüşü hakimdir. Hastalığın oluşumunda viral etkenlerin de rol oynadığı ve özellikle Collie ve German Shepdog ır...

Myasthenia Gravis

Myasthenia Gravis Hastalığın nedeni nedir? Hastalık, edinsel olarak sinir sistemindeki reseptörlerin yani sinirsel ileti algılayıcıların blokajı veya doğmasal olarak reseptörlerin azlığına bağlı olarak şekillenen sinir ve kas sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Reseptörlerin bloke edilmesin de immun sistem tarafından salınan otoantikorların etkin olması nedeniyle de bağışıklık sistemi hastalığı olarak da kabul edilmektedir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Hastalık köpekler de doğmasal veya edinsel olarak şekillenebilir....

Discoid Lupus Erythematosus

Discoid Lupus Erythematosus Hastalığın nedeni nedir? Burun üzerinde, eritem ve pigment kaybı ile karekterize bir hastalıktır. Hastalığın nedeni tam olarak belirlenmemiştir. Ancak ırka bağlı yatkınlık ve güneş ışınlarının yaptığı hasarlar hastalığın oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Discoid lupus erythematosis, immun sistem hastalığı olan sistemik lupus erythematosus’un hafif formu olarak değerlendirilmektedir. Genetik faktörler, ilaçlar ve immun sistem bozuklukları hastalığın şekillenmesinde rol alan faktörlerdir. ...

Autoimmun Hemolitik Anemi (AIHA)

Autoimmun Hemolitik Anemi (AIHA) Hastalığın nedeni nedir? Hastalık; antikorların bağlanması sonucu, kan hücrelerinin (eritrositler) yıkımlanması ve buna bağlı olarak kansızlık şekillenmesi olarak tanımlanabilir. Hemolitik anemi, primer veya sekunder nedenlerle gelişebilir. Primer olarak şekillenen olaylarda yapısal olarak değişime uğramış eritrositlere karşı vücudun antikor üretmesi söz konusudur. Sekunder nedenlere bağlı olarak gelişen olaylarda ise çeşitli ilaçlar, bazı hastalıklar ve kimyasal maddelerin etkisi ile değişi...