Pneumonia (Zatürre)

Pneumonia (Zatürre) Hastalık sebebi nedir ? Bir enfeksiyon veya tahriş sonucu akciğerde oluşan yangı veya iltihaplanmadır. Enfeksiyondan kasıt bakteri (Bordetella bronchiseptica, Proteus, Escherichia coli), virüs (Canine distemper, Parainfluanza), veya mantar(blastomycosis, histoplasmosis) olabilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? En belirgin ve özel semptom nefes almadaki ciddi güçlüktür. Bu nefes çok hızlı ve yüzlektir. Bunun nedeni de akciğerin hava toplayan hücrelerinin (alveoller), akciğerlerin su toplamasından dolayı görev yapa...

Bronchitis (Bronşit)

Bronchitis (Bronşit) Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde bronş ve bronchiollerde şekillenen yangı bronşitis olarak adlandırılır. Oluşumunda üst solunum yollarında yangıya neden olan etkenler rol oynar. Çoğunlukla üst solunum yolları yangılarını takiben veya birlikte görülür. Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların solunması, bakteriyel, viral enfeksiyonlar ve allerjik nedenler ile oluşabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Hastalığın gelişimi akut veya kronik olabilir. Akut şekillenen olaylarda g...

Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı)

Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Akciğer alveolleri ve bronşiollerin birlikte yangılanması olan bronkopnömonilerin oluşumunda bronşitise neden olan tüm etkenler rol oynayabilir. Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların solunması, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar ve allerjik etkenler nedeniyle şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Genellikle bronşitis ile başlayan yangının ilerleyerek akciğer alveollerine yayılması sonucu alveol ve bronşlarda exudat birikimi oluşu...

Akciğer Ödemi

Akciğer Ödemi Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde sıvı birikimi ile karekterize olan hastalığın oluşumunda en büyük etken dolaşım bozukluğudur. Ayrıca anaflaksi, allerji, akciğer yangıları, yakıcı gazların solunması ve enfeksiyonlara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Akciğerlerde, etkene bağlı olarak aktif ve pasif ödem şekillenebilir. Başlangıçta oluşan hasarın şiddeti ile dokuların hiperemik bir hal alması ve daha sonra deformasyonu sonucu alveollerde, dokular arasında ve bronşlar...

Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması)

Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması) Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde nekroz nedeniyle ölümlere yol açan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere yabancı bir cismin kaçmasıdır. Çoğunlukla ilaç uygulamalarının hatalı yapılması nedeniyle sık karşılaşılan bir durumdur. Akciğerlerde irritasyona neden olan duman ve gazların uzun süre solunması da pnömoniye neden olabilir. Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir? İlaç uygulamaları sırasında başın çok yukarıda tutulması, hızlı ilaç...

Emphysema (Anfizem)

Emphysema (Anfizem) Hastalığın nedeni nedir? Alveollerdeki fibrin yapının esnekliğini kaybetmesi nedeniyle solunum sırasında akciğerlere alınan havanın geri çıkışının sağlanamaması sonucunda lobların kısmen kollabe olması ve görev yapamaması ile karekterize olan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere hava giriş çıkışı sırasında oluşan aksamalardır. Özellikle giren havanın çıkışını engelleyen ödem, allerjik reaksiyonlar, bronş spazmı, larenks daralması, kronik bronşitisler, sürekli öksürmeye neden olan so...

Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)

Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Burun mukozalarının akut veya kronik yangısı olan rhinitislerin oluşmasına yabancı cisimler, viral hastalıklar, bakteriler, mantarlar, parazitler, allerjiler ve kimyasal etkenler sebep olabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Burun mukozasında yangının başlangıcına neden olan etkenin şiddetine göre kızarıklık, eritem veya ülser gibi değişik derecelerde lezyonların oluşumu ile birlikte hastalığın spesifik belirtisi olan burun akıntısı başlar. Akıntı başlang...

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler Hastalığın nedeni nedir? Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Köpeklerde özellikle kolay kırılabilen tavuk ve pirzola kemiklerinin verilmesine bağlı olarak şekillenen yabancı cisim batmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca gıda niteliği taşımayan maddelerin yutulmaya çalışılmasına bağlı olarakta şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Batan cismin büyüklüğüne bağlı olarak dokularda farklı derecelerde hasar oluşabilir. Şekillenen has...

Farengitis (Farenks Yangısı)

Farengitis (Farenks Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Hem gıdaların hemde havanın geçtiği bu bölge kolay etkilenebilir konumda olduğundan bir çok nedene bağlı olarak yangılanabilir. Köpeklerde sık görülen farenks mukozasının yangısı genellikle solunum yolları hastalıkları nedeniyle şekillenir. Ayrıca bakteriyel, viral enfeksiyonlara bağlı olarak şekillenebileceği gibi sert ve büyük yabancı cisimlerin, iri kemik parçalarının yutulmaya çalışılması sıra...

Laryngitis (Larenks Yangısı)

Laryngitis (Larenks Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Larenx anatomik olarak başın boyuna geçiş bölgesinde farenksten sonra ve özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, ligament ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarakta görev yapar. Köpeklerde distemper ve tracheabronchitis gibi enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak, kimyasal maddeler ve duman solunması, aşırı soğuk ve sıcak yiyeceklerin yutulması, kemik batması, bakteriler ve viral enfeksiyonlara ba...