Tetanus (Tetanoz)

Tetanus (Tetanoz) Hastalık etkeni nedir? Hastalık etkeni clostridium tetani bacterisidir. Hastalık sıcakkanlı canlılarda local veya genel kas spazmlarına ve bunların sonucunda da ölümlere yol açar. Hastalık nasıl bulaşır? Enfeksiyon deriyi delen hemen hemen her tür yaralanmalarda, bazende steril ortamlarda yapılmayan cerrahi yaralarda aneorebik şartlarda yaraya yerleşir. Hastalık nasıl gelişir? Tetanoz , bakteri exotoksininin kedinin merkezi sinir sistemine yapmış olduğu etkinin sonucudur. C.tetani 3 toksin üretir. Tetanospa...

Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu)

Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir? Hastalığın etkeni olarak bir çok salmonella türü vardır. Fakat kedilerde en çok görülen tür salmonella typhimuriumdir. Kedilerde görülen gastroenteritisin başlıca sebeblerindendir. Hastalık nasıl bulaşır? Başlıca hastalık kaynakları kirlenmiş sular, sığır ve ya kümes hayvanlarından yapılmış yemeklerin iyi pişirilmemesinden, bakterinin bulaştığı eşyalar, depolama veya işleme sırasında kemirgenler, böcekler ve kuşlar tarafından enfekte edilen hazır mamalar...

Nocardiosis (Nokardiyazis Enfeksiyonu)

Nocardiosis (Nokardiyazis Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir? Necordiosis kedilerde akıntılı deri yaralarına, göğüs boşluğunda sıvı toplanmasına ve yaygın enfeksiyonlara sebeb olabilen bir hastalıktır. Bakteri toprakta oluşur ve aktinomycetales grubundandır. Hastalık nasıl bulaşır? Hastalık etkeni vücuda yaralı veya çizik deriden, ağız yoluyla veya solunum yoluyla girer. Hastalık nasıl gelişir? Bakteri vücuda yerleştikten sonra lenf bezleri, thorax, deri veya merkezi sinir sistemine yerleşir. Hastalığın belirtileri...

Campylobacteriosis (Campylobakter Enfeksiyonu)

Campylobacteriosis (Campylobakter Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir? Hastalığa neden olan camphylobacter jejuni dir. Kedilerde gastroenteritise neden olur. Hastalık nasıl bulaşır? Hastalık dışkıyla bulaşır. Organizma dışında yaşama şansı yoktur. Ancak dışkıların içinde 2-4 hafta kadar yaşayabilir. Hastalık insanlara bulaşabilirsede bu daha çok, fazla hijyenik olmayan ortamlar da geçerlidir. Hastalık nasıl gelişir? Hastalık dışkıyla bulaşır ve kuluçla süresi 1-7 gündür. Hastanın sindirim sistemine yerleşir. Jej...