Böbrek Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği Hastalığın nedeni nedir? Böbrek yetmezliği basitçe; böbreklerin asli görevi olan kanın filtre edilmesi ve tekrar dolaşıma verilmesi sırasında oluşan aksamalar olarak tanımlanabilir. Bu aksamada temel etken filtrasyon kapasitesinin ve geri emilim kapasitesinin düşmesidir ki buna neden olan pek çok etken söz konusudur. Doğrudan böbrekleri ilgilendiren bir hastalığa bağlı olarak şekillenebileceği gibi metabolik, toksik veya organik bir hastalığın üriner sisteme olan etkisi ile de şekillenebilir. Hastalığın haz...

Böbrek Tümörleri

Böbrek Tümörleri Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde görülme oranı daha yüksek olan böbrek tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olabilir. Benign (iyi) karekterli adenom, lypom, fibrom, osteom ve malign(kötü) karekterli carsinom, sarcom, nephroblastom ve melanom türü tümörler özellikle orta yaş ve üzeri kedilerde görülen tümörlerdir. İyi huylu tümörler nadir şekillenmekle birlikte kötü huylu tümörlerin özellikle ileri yaşlardaki kedilerde görülme oranı daha yüksektir. Nephroblastomlar embriyonel orjinli ve metastaz yapmaya e...

Böbrek Kistleri

Böbrek Kistleri Hastalığın nedeni nedir? Böbreklerde görülen kistler basit kistler ve retensiyon kistleri olarak iki çeşittir. Basit kistler, çevresi ince çeperli ve içleri sıvı dolu birkaç kesecikten oluşan yani multioculer (çoklu) yapıda kistlerdir. Tam olarak oluşum nedeni anlaşılamamış olan bu kistlerin tubuluslar ile glomerulusların birleşmesindeki bozukluklar veya eksiklikler nedeniyle şekillendiği kanısı savunulmaktadır. Retensiyon kistleri basit kistlere oranla daha küçük yapıda ancak daha çok sayıda kistlerdir. Bu kis...

Hydronephrosis (Hidronefroz)

Hydronephrosis (Hidronefroz) Hastalığın nedeni nedir? Hidronefroz, üriner sistemde şekillenen bir tıkanma nedeniyle böbreğin pelvis (havuz) bölümünde idrarın birikmesi sonucu dokuların atrofiye olması ve pelvis bölümünün genişlemesidir. Böbreklerden idrarın taşınmasını sağlayan üreterin veya uretranın tıkanması sonucu şekillenir. Tıkanmanın yerine bağlı olarak tek taraflı veya çift taraflı şekillenebilir. Kedilerde nedeni tam olarak tespit edilemeyen genel olarak hidronefroz olarak adlandırılan Capsular hydronefroz (kapsular...

Nephritis (Böbrek İltihabı)

Nephritis (Böbrek İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde sık karşılaşılan böbrek hastalıkları içerisinde büyük payı olan nefritis, böbreklerde şekillenen yangı olarak tanımlanabilir. Ancak yangının böbreklerde lokalize olduğu bölgeye bağlı olarak özel isimler alırlar. Glomerulusları etkileyen olgular glomerulonefritis, üreter, idrar kesesi ve üreterin birlikte yangılandığı olgular pyelonefritis, nefronların ve intersitisiyel dokunun yangılandığı olgular intersitisiyel nefritis, emboli yani kan damarlarında şekillen...

Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı)

Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Böbreğin kılcal damarlar yumağı olarak bilinen glomerulusların yangısı olan glomerulonefritislerin oluşum nedeni çoğunlukla enfeksiyonlardır. Bir çok enfeksiyona bağlı olarak şekillenebilen hastalık, çoğunlukla bakteriyel kökenli enfeksiyonların seyri sırasında oluşabilir. Enfeksiyonlar dışında viral, toksik ve allerjik nedenlere bağlı olarak da şekillenebilir. Ayrıca böbrekteki dokular ve tubuluslarda şekillenen bozukluklarda glomeruluslar...

Pyelonephritis (Böbrek Yangısı)

Pyelonephritis (Böbrek Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Böbrek, idrar kesesi ve üreterlerin tümünün birlikte yangılanması olarak tanımlanan hastalık özellikle ileri yaştaki kediler de daha sık görülmektedir. Hastalığın primer nedeni bakterilerdir. Doğrudan böbreklerde enfeksiyon şekillenebileceği gibi, alt üriner sistemde şekillenen bir enfeksiyonun böbreklere kadar ulaşması sonucu da şekillenebilir. Üriner sistemde tıkanmaya neden olan urolithiazis (idrar taşı), idrar kesesi atrofisi (idrar kesesinin işlevini kaybetmesi ...

İdrar Kesesi Taşları

İdrar Kesesi Taşları Hastalığın sebebi nedir? Taş oluşumuna neden olan mikroskopik yapıda kristaller zaman içinde çökelti oluşturarak birikirler ve kum tanelerine benzer bir yapıya dönüşürler. Bu kum tanelerinin üzerinde biriken çökeltiler büyüyerek bazen bir kaç santim çapı olan taşlar oluşur. Bu taşların yapısı genellikle strüvit taşı dediğimiz magnezyum amonyum fosfattan oluşur. Bunun dışında kalsiyum oxalat, amonyum ürate taşlarıda idrar kesesinde bulunabilir. Ancak en çok görülen taşlar strüvit taşlarıdır. ...

İdrar Kesesi Yırtıkları

İdrar Kesesi Yırtıkları Hastalığın nedeni nedir? İdrar kesesinde pek çok nedene bağlı olarak yırtık şekillenebilir. Küt bir darbe, aşırı dolu keseye yapılan basınç, tıkanma olgularında sonda uygulaması veya basınç nedeniyle kendiliğinden yırtılma, idrar kesesinde tümör, trafik kazaları vb. nedenlerle idrar kesesinde yırtık şekillenebilir. Kedilerde bölgedeki kas yapısının daha ince olması, trafik kazalarının sık şekillenmesi ve kesenin elle kolay ulaşılabilir olması nedeniyle köpeklere oranla daha fazla görülür. ...

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı)

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı) Hastalığın nedeni nedir? İdrar kesesinin yangısı olan sistitis, özellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak şekillenmektedir. Ancak enfeksiyona bağlı olmayan nedenlerle de şekillenebilir. Kedilerde özellikle üretranın tıkanması, bakteriyel enfeksiyonlar, vitamin A yetersizliği, erken dönemde kastrasyon gibi nedenlerle komplike sistitis olguları sık görülür. Enfeksiyon doğrudan idrar kesesinde şekillenebileceği gibi, sonda uygulaması gibi mekanik bir işlem sırasında vajinada veya urethrada va...