Cataract (Katarakt)

Cataract (Katarakt) Hastalık nedeni nedir ? Köpeklerde sık görülen hastalıklardan biridir. Daha çok ileri yaşlarda olabilmesine rağmen her yaşta ve ırkta rastlanabilmektedir. Fakat bazı ırklar katarakta daha hassastır. Bu kadar sıklıkla görülmesine karşın nasıl oluştuğuna ait mekanizma tam olarak çözülememiştir. Bu bozulma lens in saydam yapısının matlaşmasıyla başlar şeffaf olan yapı her geçen gün bozulur ve bunun sonucunda görme kaybı ortaya çıkar. Hastalığın gelişimi nasıldır ? Köpeklerin yaşı ilerledikçe ...

Strabismus (Şaşılık)

Strabismus (Şaşılık) Hastalığın nedeni nedir ? Çoğunlukla doğmasal olarak şekillenebildiği gibi, göz küresi içindeki sinirlere basınç yapan tümörler veya trauma gibi bir nedenle de şekillenebilir. Ayrıca göz küresi kaslarının hareketini sağlayan sinirlerin tek taraflı felci nedeniyle sonradan da gelişebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Her iki gözde veya tek gözde oluşabilen bir bozukluktur. Göz küresi bakıldığında sağa veya sola dönük durmaktadır. Çoğunlukla gözün iç açısına doğru olan göz küresi d...

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı) Hastalığın nedeni nedir ? Gözün tüm katlarını etkileyen bu irinli yangının oluşumunda iç ve dış nedenler rol oynayabilir. İç nedenler; panophtalmus oluşumunda enfeksiyonlar primer nedendir. Ayrıca irisin yangısı, gözün ön kamarasında irin veya exudat toplanmasına bağlı olarakta şekillenebilir. Dış nedenler; panoftalmusun şekillenmesine yaralanmalar ve yabancı cisimler neden olabileceği gibi kornea ve sclera’yı etkileyen doku kayıplı yaralar, keratitis ve exophthalmus nedeniyl...

Nystagmus (Göz Titremesi)

Nystagmus (Göz Titremesi) Hastalığın nedeni nedir ? Sinirsel bozukluklar, baş bölgesi yaralanmaları, gençlik hastalığı, zehirlenmeler ve epilepsi nöbetleri sırasında görülebilir. Ayrıca köpeklerde gençlik hastalığının sinirsel formunda da gözde nystagmus şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Göz küresinin sürekli olarak sağa sola titremeler yapması şeklinde görülür. Sonuç Böyle bir durumla karşılaşıldığında altta yatan asıl nedeni araştırmak ve tedaviyi ona göre yönlendirmek gerekir. Sini...

Lens Luxationu (Lens Çıkığı)

Lens Luxationu (Lens Çıkığı) Hastalığın nedeni nedir ? Köpeklerde sık rastlanılan ve lensin yer değiştirmesi olarak tanımlanan bu bozukluğun oluşumunda doğmasal ve edinsel faktörler rol oynar. Lens çıkığı doğmasal bir anomali olarak görülebilir. Genetik faktörler nedeniyle lensi tutan fibröz yapının gelişmemiş olması bu anomalinin oluşumuna neden olur. Edinsel lens çıkıklarının oluşumuna ise travmalar nedeniyle fibrin dokuda oluşan deformasyonlar veya gluakom şekillenmesi neden olabilir. Hastalığın belirtileri nele...

Keratoconjunctivitis Sicca

Keratoconjunctivitis Sicca Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın oluşum nedeni göz yaşı salgısının olmamasıdır. Kalıtsal olarak genetik nedenlere bağlı şekillenebileceği gibi gençlik hastalığı, göz yaşı kanalının daralması, doğmasal atrofiler ve yaralanmalar nedeniyle de oluşabilir. Köpeklerde oldukca sıklıkla rastlanılan bir hastalıktır. Hastalık nasıl gelişir ? Göz yaşının azalmasına veya olmamasına bağlı olarak irritasyonlar nedeniyle şekillenen konjunktivitis sonrasında etken olan nedenin devam etmesi ve g...

Gözün Anatomik Yapısı Hakkında Genel Bilgi

Gözün Anatomik Yapısı Hakkında Genel Bilgi Köpeklerde; göz çukuru (orbita) içine, hareket sağlayan kaslar ile bağlı olan göz küresi (bulbus oculi) konjuktival bir doku ile kaplıdır. Duyu organları içinde en önemli organ olarak sayabileceğimiz göz, hastalıklara ve dış etkenlere karşı oldukça duyarlıdır.Sinir sistemi aracılığı ile direk görme işlevi dışında su, şeker metabolizması ve seksüel dürtüler ile de indirek bağlantısı vardır. Göz küresi 3 tabakadan oluşur bu tabakalarda kendi arasında çeşitli katmanlar...

Exophthalmus (Göz Çıkığı)

Exophthalmus (Göz Çıkığı) Hastalığın nedeni nedir ? Göz çıkıklarının oluşmasında ırk yapısına bağlı nedenler, apse, tümör ve yabancı cisimler yanında göz içi basıncın artışına neden olan hastalıklar ve glaukom nedeniyle şekillenebilir. Ayrıca köpeklerde alt çene çıkıkları ve bölgenin yaralanması veya darbe alması gibi bir nedene bağlı olarak da şekillenebilir. Hastalık nasıl gelişir ? Exophtalmus, göz küresinin etkilenme oranına göre iki şekilde oluşabilir. Kısmi göz çıkığı Tam göz çıkığ...

Ectropium (Göz Kapaklarının İçe Dönmesi)

Ectropium (Göz Kapaklarının İçe Dönmesi) Hastalığın tanımı Göz kapaklarının göz küresine yani içe doğru dönmesidir. Hastalığın nedeni nedir ? Doğmasal olarak şekillenebileceği gibi edinsel olarak göz kapağı kaslarının sürekli kontraksiyon haline, yetersizliğine bağlı olarakta şekillenebilir. Ayrıca; keratitis, kronik konjunktivitis follikülaris olaylarında ve üçüncü göz kapağına yapılan operasyonlar sonrasında komplikasyon olarakta entropium şekillenebilmektedir. Alt ve üst göz kapaklarında aynı anda ve a...

Enophthalmus (Göz Küresinin Küçülmesi)

Enophthalmus (Göz Küresinin Küçülmesi) Hastalığın nedeni nedir ? Göz küresinin atrofisi ve ırk özelliği gibi nedenlerle şekillenebilir. Ayrıca corneanın küçük olması ve göz çukurunun gelişmemesi gibi doğmasal bir anomalinin olması bu nedenlede göz küresinin küçük kalması mümkündür. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Göz içe doğru çökük olarak görülür ve göz küresi normalden daha küçüktür. Atrofiye bağlı olarak körlük gelişebilir. Poodle ve Minyatür Snauzer ırklarında cornea atrofisi olarak şekilleneb...