Epilepsy (Sara)

Epilepsy (Sara) Hastalık sebebi nedir ? Epilepsi genellikle 6 ay ve 5 yaş arasındaki köpeklerde düzensiz nöbetlerle ortaya çıkar ve beynin serebrum olarak adlandırılan kısmının sinir hücrelerinden başlangıç alır. Sinir sistemindeki normal çalışan düzenin neden bozulduğu henüz anlaşılamamakla birlikte, insanlardaki epilepsiyle benzerlik gösterdiği bilinmektedir. Bazı kaynaklar sinirler arasında iletişimi sağlayan kimyasal mekanizmanın geçici olarak bozulması sonucu bu durumun oluştuğunu bildirmektedirler. Beynin içindeki nöy...

Kuyruk Felci

Kuyruk Felci Hastalığın nedeni nedir? Genellikle travmalara bağlı olarak kuyruğun hareketini sağlayan sinirlerin zarar görmesi nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle kuyruk omurları veya omurların kuyruğa yakın son bölümünde meydana gelen kırıklarda sinirlerin zarar görmesi kuyruk felcinin oluşumunda en önemli nedenlerden biridir. Ayrıca kuyruğun ezilmesine bağlı olarak da şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Omur kırıklarına bağlı gelişen olaylarda arka bölümü uyaran diğer sinirlerin de zarar görme olasılığ...

Intervertebral Disc Hernia (İntervertabral Disk Fıtığı)

Intervertebral Disc Hernia (İntervertabral Disk Fıtığı) Hastalığın nedeni nedir? Omurlar arasında yer alan diskin deformasyonu nedeniyle, normal pozisyonunun veya yapısının bozulmasına bağlı olarak omuriliğe yaptığı baskı sunucu oluşur. Disk fıtığının oluşumundaki en büyük etken omurlar üzerine gelen şiddetli darbelerdir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Öncelikle travmalar ikincil olarak da yaşın ilerlemesi ile kapsulada oluşan deformasyonlar kapsulanın zarar görmesine veya yırtılmasına yol açar. Bunun sonucunda diski...

Alt Çenenin Felci

Alt Çenenin Felci Hastalığın nedeni nedir? Alt çene kaslarının hareketini sağlayan sinirin çeşitli nedenlerle etkilenmesi ve görevini yapamaması durumudur. Köpeklerde genellikle kavga sırasında oluşan yaralanmalar, alt çene kemiği kırıkları, beyin ödemi ve beyin tümörleri nedeniyle sinirlere baskı sonucunda oluşur. Ayrıca beyine ait bozukluklara neden olan kuduz ve gençlik hastalığı nedeniyle de ortaya çıkabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Sinirde oluşan hasarın derecesine bağlı olarak değişen bir seyir izlen...

Cataract (Katarakt)

Cataract (Katarakt) Hastalık nedeni nedir ? Köpeklerde sık görülen hastalıklardan biridir. Daha çok ileri yaşlarda olabilmesine rağmen her yaşta ve ırkta rastlanabilmektedir. Fakat bazı ırklar katarakta daha hassastır. Bu kadar sıklıkla görülmesine karşın nasıl oluştuğuna ait mekanizma tam olarak çözülememiştir. Bu bozulma lens in saydam yapısının matlaşmasıyla başlar şeffaf olan yapı her geçen gün bozulur ve bunun sonucunda görme kaybı ortaya çıkar. Hastalığın gelişimi nasıldır ? Köpeklerin yaşı ilerledikçe ...

Strabismus (Şaşılık)

Strabismus (Şaşılık) Hastalığın nedeni nedir ? Çoğunlukla doğmasal olarak şekillenebildiği gibi, göz küresi içindeki sinirlere basınç yapan tümörler veya trauma gibi bir nedenle de şekillenebilir. Ayrıca göz küresi kaslarının hareketini sağlayan sinirlerin tek taraflı felci nedeniyle sonradan da gelişebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Her iki gözde veya tek gözde oluşabilen bir bozukluktur. Göz küresi bakıldığında sağa veya sola dönük durmaktadır. Çoğunlukla gözün iç açısına doğru olan göz küresi d...

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı) Hastalığın nedeni nedir ? Gözün tüm katlarını etkileyen bu irinli yangının oluşumunda iç ve dış nedenler rol oynayabilir. İç nedenler; panophtalmus oluşumunda enfeksiyonlar primer nedendir. Ayrıca irisin yangısı, gözün ön kamarasında irin veya exudat toplanmasına bağlı olarakta şekillenebilir. Dış nedenler; panoftalmusun şekillenmesine yaralanmalar ve yabancı cisimler neden olabileceği gibi kornea ve sclera’yı etkileyen doku kayıplı yaralar, keratitis ve exophthalmus nedeniyl...

Nystagmus (Göz Titremesi)

Nystagmus (Göz Titremesi) Hastalığın nedeni nedir ? Sinirsel bozukluklar, baş bölgesi yaralanmaları, gençlik hastalığı, zehirlenmeler ve epilepsi nöbetleri sırasında görülebilir. Ayrıca köpeklerde gençlik hastalığının sinirsel formunda da gözde nystagmus şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Göz küresinin sürekli olarak sağa sola titremeler yapması şeklinde görülür. Sonuç Böyle bir durumla karşılaşıldığında altta yatan asıl nedeni araştırmak ve tedaviyi ona göre yönlendirmek gerekir. Sini...

Lens Luxationu (Lens Çıkığı)

Lens Luxationu (Lens Çıkığı) Hastalığın nedeni nedir ? Köpeklerde sık rastlanılan ve lensin yer değiştirmesi olarak tanımlanan bu bozukluğun oluşumunda doğmasal ve edinsel faktörler rol oynar. Lens çıkığı doğmasal bir anomali olarak görülebilir. Genetik faktörler nedeniyle lensi tutan fibröz yapının gelişmemiş olması bu anomalinin oluşumuna neden olur. Edinsel lens çıkıklarının oluşumuna ise travmalar nedeniyle fibrin dokuda oluşan deformasyonlar veya gluakom şekillenmesi neden olabilir. Hastalığın belirtileri nele...

Keratoconjunctivitis Sicca

Keratoconjunctivitis Sicca Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın oluşum nedeni göz yaşı salgısının olmamasıdır. Kalıtsal olarak genetik nedenlere bağlı şekillenebileceği gibi gençlik hastalığı, göz yaşı kanalının daralması, doğmasal atrofiler ve yaralanmalar nedeniyle de oluşabilir. Köpeklerde oldukca sıklıkla rastlanılan bir hastalıktır. Hastalık nasıl gelişir ? Göz yaşının azalmasına veya olmamasına bağlı olarak irritasyonlar nedeniyle şekillenen konjunktivitis sonrasında etken olan nedenin devam etmesi ve g...