Alt Çenenin Felci

Alt Çenenin Felci
Hastalığın nedeni nedir?

Alt çene kaslarının hareketini sağlayan sinirin çeşitli nedenlerle etkilenmesi ve görevini yapamaması durumudur.

Köpeklerde genellikle kavga sırasında oluşan yaralanmalar, alt çene kemiği kırıkları, beyin ödemi ve beyin tümörleri nedeniyle sinirlere baskı sonucunda oluşur.

Ayrıca beyine ait bozukluklara neden olan kuduz ve gençlik hastalığı nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Sinirde oluşan hasarın derecesine bağlı olarak değişen bir seyir izlenebilir. Sinir üzerinde baskı oluşturan tümör veya ödem gibi etkenler giderildiğinde iyileşme sağlanabilir.

Ancak yaralanmalar sırasında sinirlerin kopması veya kuduz hastalığı sırasında şekillenen vakalar geri dönüşümsüzdür.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Görülebilecek belirtilerin en önemlisi ağızın kapatılamaması ve çenenin aşağıya doğru sarkık duruşudur. Ağız kapatılamadığından dil dışarıdadır. Çiğneme yapılamadığından, yemeyi istese dahi yiyemez. Yutma refleksi vardır ve normaldir. Ağızda kötü koku ve salya artışı vardır. Bu iki belirti özellikle kuduz ile benzerlik gösterdiğinden paniğe neden olabilir. Ancak kuduzda yutma refleksi kaybolmuştur ve salya artışı buna bağlı olarak görülür.

Sonuç

Genellikle çift taraflı olarak şekillenen sinir felçlerine bağlı olarak bu sinirlerin uyardığı kaslar zamanla güçsüzleşir ve bir süre fonksiyonlarını yitirebilirler. Bunun sonucunda yemek yiyememe, zayıflama ve ölüm görülebilir.