Hypothyroidizm (Troid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)

Hypothyroidizm (Troid Bezlerinin Yetersiz Çalışması) Hastalığın sebebi nedir? Vücut tarafından yeteri kadar troid hormonu üretilemediği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi metobolizmayı düzenlemektir. Troid bezlerinin yetersiz çalışması, doğmasal olarak troid bezlerinin yetersizliği veya operasyon sonucu troid bezlerinin alınması gibi nedenlerle ortaya çıkan hastalık, hastada kendini deride sorunlar, kilo alma zorluğu veya şişmanlık gibi belirtilerle gösterir. Hastalık kedilerde çok nadir görülür. Ha...

Hyperthyroidizm (Troid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hyperthyroidizm (Troid Bezlerinin Aşırı Çalışması) Hastalığın sebebi nedir? Troid hormonlarının gereğinden fazla üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmasını düzenlemektir. Dolayısıyla troid hormonlarının fazla salgılanması bu metabolizmanında hızlanmasına neden olacaktır. Hastalık kedilerde nadiren ve çoğunlukla yaşlılarda görülür. Hastalığın belirtileri nelerdir? Troid bezindeki bozulma tüm metobolizmayı etkiler. Bu nedenle semptomlar etkilene...

Hypoparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)

Hypoparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Yetersiz Çalışması) Hastalığın sebebi nedir? Paratroid bezlerinin yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık kedilerde daha çok paratiroid bezlerinin herhangi bir nedenle cerrahi olarak alınmasıyla birlikte görülür. Hastalığın belirtileri nelerdir? Davranış değişiklikleri, Kramp ve titremeler Depresyon, Özellikle yüz kaslarında ve dudaklarda şekillenen felç, İshal olmayan yumuşak dışkı, Sonuç Kedilerde bir zorunluluk sonucu paratiroid bazlerinin al...

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı Çalışması) Hastalığın sebebi nedir? Paratroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Paratroid bezinin vücuttaki görevi calsium fosfor dengesinin düzenliliğini sağlamaktır. Hastalığın oluşumundaki sebep ise paratroid bezlerinin, tümör veya herhangi bir sebepden dolayı gereğinden fazla üretim yapmasıdır. Hastalığın belirtileri nelerdir? Uyuşukluk ve halsizlik, İştahsızlık, Sık su içme ve sık işeme, Romatizma benzeri bulgular, Kemik ...

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı)

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı) Hastalığın sebebi nedir? Hastalık adrenal bezlerin salgıladığı glucokortikoid ve mineralocortikoids seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkar. Minerolocortikoidsler vücutta sodyum ve potasyumun elektroliz edilmesinde kullanılırlar. Eğer mineralocortikoid seviyesi düşerse metobolizma ve sodyum potasyum dengesi alt üst olur. Bununla beraber cardiovaskuler sistem, sindirim sistemi, böbrekler ve sinir sistemi etkilenebilir. Hastalığın ortaya çıkmasındaki neden, hipifiz bezinin tümörü veya ACTH üretm...

Hyperadrenocorticism (Cushing Hastalığı)

Hyperadrenocorticism (Cushing Hastalığı) Hastalığın sebebi nedir? Hastalığın sebebi vücutta aşırı glucocortikoid üretimidir. Hipofiz bezi tarafından üretilen ACTH hormonu, adrenal bezleri etkileyerek tüm sistem için gerekli olan glukokortikoid hormonunu ürettirir. Bu sistemde bir aksama olduğunda yani hipofiz bezi veya adrenal bezlerde oluşan herhangi bir bozukluk aşırı glucokortikoid üretimine sebeb olur. Bu durumda hyperadrenocorticism ortaya çıkar ve hastalık kalp,börek, sinir sistemi, solunum ve kas ve iskelet sistemini olumsuz olarak ...

Hypoglycemia (Düşük Kan Şekeri)

Hypoglycemia (Düşük Kan Şekeri) Hastalık nedeni nedir? Kan glikoz seviyesinin aşırı düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir hastalıkdır. Oluşumunda başlıca iki etken vardır. Bunlardan biri stres diğeri ise pankreas’dan aşırı insülin salgılanmasıdır. Hastalık genç kedilerde daha çok görülür. Genç kedilerde görülme nedenlerinin başında hiperaktivite, beslenmedeki yetersizlikler veya paraziter enfeksiyonlar sayılabilir. Hastalık belirtileri nelerdir? Düşük ateş Titreme Bayılma Kusma ve ishal görülebilen belirtile...

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diyabet)

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diyabet) Hastalığın nedeni nedir ? Hastalık kedilerde yok denecek kadar azdır. Şekersiz diabet olarak da bilinen hastalık, hipotalamusda sentezlenip, hipofizde depolanan antidiüretik hormonun sentezinin veya salgılanmasının yokluğu ve yetersizliği nedeniyle şekillenebilir. Hastalık nasıl gelişir ? Diabetes insipidus Hipofizer diabetes insipidus Nefrojenik insipidus olarak iki formda görülür. Hipofizer formda; hipofiz bezindeki veya nöröhipofizel hat boyunca oluşan bir aksaklığa bağlı olarak hormo...

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) Hastalığın nedeni nedir ? Pankreas bezinin vücudun ihtiyacı olan insülini yeteri kadar salgılayamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genetik faktörler, adrenokortikotropik, östrojen ve progesteron gibi hormonların fazlalığı da insülin metabolizmasına etki ederek glikoz ve insülin arasındaki dengenin bozulmasına neden olabilir. Hastalık nasıl gelişir ? İnsülin vücudun glikoz mekanizmasında rol oynayan hormondur. Karbonhidrat, yağ ve proteinler ile alınan glikoz barsaklardan emildikte...