Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)

Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Burun mukozalarının akut veya kronik yangısı olan rhinitislerin oluşmasına yabancı cisimler, viral hastalıklar, bakteriler, mantarlar, parazitler, allerjiler ve kimyasal etkenler sebep olabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Burun mukozasında yangının başlangıcına neden olan etkenin şiddetine göre kızarıklık, eritem veya ülser gibi değişik derecelerde lezyonların oluşumu ile birlikte hastalığın spesifik belirtisi olan burun akıntısı başlar. Akıntı başlang...

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler Hastalığın nedeni nedir? Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Köpeklerde özellikle kolay kırılabilen tavuk ve pirzola kemiklerinin verilmesine bağlı olarak şekillenen yabancı cisim batmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca gıda niteliği taşımayan maddelerin yutulmaya çalışılmasına bağlı olarakta şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Batan cismin büyüklüğüne bağlı olarak dokularda farklı derecelerde hasar oluşabilir. Şekillenen has...

Farengitis (Farenks Yangısı)

Farengitis (Farenks Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Hem gıdaların hemde havanın geçtiği bu bölge kolay etkilenebilir konumda olduğundan bir çok nedene bağlı olarak yangılanabilir. Köpeklerde sık görülen farenks mukozasının yangısı genellikle solunum yolları hastalıkları nedeniyle şekillenir. Ayrıca bakteriyel, viral enfeksiyonlara bağlı olarak şekillenebileceği gibi sert ve büyük yabancı cisimlerin, iri kemik parçalarının yutulmaya çalışılması sıra...

Laryngitis (Larenks Yangısı)

Laryngitis (Larenks Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Larenx anatomik olarak başın boyuna geçiş bölgesinde farenksten sonra ve özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, ligament ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarakta görev yapar. Köpeklerde distemper ve tracheabronchitis gibi enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak, kimyasal maddeler ve duman solunması, aşırı soğuk ve sıcak yiyeceklerin yutulması, kemik batması, bakteriler ve viral enfeksiyonlara ba...

Larenks Ödemi

Larenks Ödemi Hastalığın nedeni nedir? Larenks mukozasının yangı sonucu şişkinleşerek daralması olan larenks ödeminin oluşumu köpeklerde çoğunlukla larengitis ve farengitisleri takiben olmaktadır. Ayrıca allerjik nedenler, irritan gazların solunması, bölgeyi etkileyen travmalar, herpes virus enfeksiyonları nedeniyle de larenks ödemi şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Ödemin gelişimi hızlıdır ve kısa sürede bölge tamamen şişerek solunum güçleşebilir. Hızlı soluk alıp verme krizleri sonrasında ani olarak...