Eosinophilic Granuloma

Eosinophilic Granuloma Hastalığın nedeni nedir? Eosinophil, kanda bulunan beyaz hücrelerdir. Özellikle allerjik reaksiyonlarda sayısı artan bu hücreler mikroskopta çekirdeği koyu kırmızı görünümü pembemsi noktacıklar şeklinde görülür. Eosinophilik granulom ise bu hücrelerin allerjik veya paraziter nedenlere bağlı olarak bir araya gelmesi ile oluşan yangısel hücre kümeleri olarak tanımlanabilir. Tüm kedilerde görülebilen ve Eosinophilic granulom kompleksi olarak adlandırılan hastalığa sebep olan etken belirsizdir. Oluşum neden...

Kedilerin Yağlı Kuyruğu

Kedilerin Yağlı Kuyruğu Hastalığın sebebi nedir? Kuyruğun üst kısmında aşırı yağlanma ile karakterize bir deri hastalığıdır ve kedilere özgüdür. Kedilerde kuyruğun üst yüzeyinde yer alan ve supracaudal organlar olarak adlandırılan bezler yer alır. Bu bezlerin fazla çalışmasına bağlı olarak aşırı salgı üretilmesi ve bu salgının da tüylerin birbirine yapışmasına neden olan yağlı bir görünüm oluşturmasıyla şekillenir. Nedeni tam olarak açıklanamayan bu hastalık özellikle kastre edilmemiş erkek kedilerde daha ...

Notoedres Cati (Kedi Uyuzu)

Notoedres Cati (Kedi Uyuzu) Hastalığın nedeni nedir? Hastalığın nedeni Notoedres cati türü uyuz etkenidir. Hastalık nasıl bulaşır? Bulaşma direk temas yolu ile olabileceği gibi tasma, yatak, taşıma kabı vb. eşyalar ile de olabilir. Özellikle anneden direk olarak bulaşma söz konusu olduğunda henüz vücut direnci yetersiz olan yavrularda gelişimi kolay olmaktadır. Genellikle baş bölgesinde şekillenen lezyonlardaki uyuz etkenleri kaşıma nedeniyle ayaklar ve dolayısı ile diğer vücut bölgelerine de taşınabilir. Hastalığ...

Feline Dermatitis Solaris (Kedilerin Beyaz Kulak Dermatiti)

Feline Dermatitis Solaris (Kedilerin Beyaz Kulak Dermatiti) Hastalığın nedeni nedir? Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalındığı durumlarda ortaya çıkar. Hastalığın gelişimi nasıldır? Özellikle beyaz ve açık renkteki kedilerin kulaklarında şekillenen bu olgu kulak ve çevresinde şekillen değişikliklerle karekterizedir. Oluşan değişimler pigmentsiz veya az pigmentli olan kulak bölgesinde yangısel reaksiyonlar şeklinde gelişir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Görülebilecek ilk belirti özellikle kulak uçlarında v...

Trichophytosis (Mantar)

Trichophytosis (Mantar) Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde tricophytosis’e neden olabilen bir çok mantar türü vardır. Hastalığın gelişimi nasıldır? Etkenin kıl folliküllerin de yerleşmesi ve ikincil bakteriyel enfeksiyonların devreye girmesi sonucu hastalık ortaya çıkar ve follikulitis oluşur. Özellikle canlı tüylerde yaşayan etken, uzun tüylü kedilerde bulaşmanın kolay olması nedeniyle hızlı bir gelişim gösterir. Hastalık daha çok genç kedilerde görülür. Hastalık nasıl bulaşır? Hastalık direk temas yo...

Pyoderma (Deri İltihabı)

Pyoderma (Deri İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde oldukça sık rastlanılan bu hastalığın nedeni pire ısırığıdır. Hastalığın gelişimi nasıldır? Pireler ergin hale geldikten sonra kan emmeye başlarlar. Kan emme organları olan hortumları ile deriyi deldikleri esnada salya akıtırlar. Akıtılan bu salya allerjen maddeler içerdiğinden bölgede allerjik reaksiyona neden olur. Özellikle yoğun pire invazyonlarında allerji daha kolay şekillenir. Oluşumunda kedinin bireysel hassasiyeti en önemli faktördür. Hastalığ...

Flea Allergic Disease (Pire Alerjisi)

Flea Allergic Disease (Pire Alerjisi) Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde oldukça sık rastlanılan bu hastalığın nedeni pire ısırığıdır. Hastalığın gelişimi nasıldır? Pireler ergin hale geldikten sonra kan emmeye başlarlar. Kan emme organları olan hortumları ile deriyi deldikleri esnada salya akıtırlar. Akıtılan bu salya allerjen maddeler içerdiğinden bölgede allerjik reaksiyona neden olur. Özellikle yoğun pire invazyonlarında allerji daha kolay şekillenir. Oluşumunda kedinin bireysel hassasiyeti en önemli faktördür. ...

Gıda Alerjisi

Gıda Alerjisi Hastalığın nedeni nedir? Bu tür allerjilerin oluşumunda birincil faktör, gıda olarak alınan besin maddesine organizmanın tolerans gösterememesidir. Genellikle bünyesel nedenlere bağlı olarak gelişen bu durumun oluşumunda farklı reaksiyonlar görülebilir. Deride şekillenen değişimler bu reaksiyonların bir sonucudur ve derinin hassasiyeti oluşumunda önemli bir yer tutar. Kedilerde nadiren karşılaşılan bir durumdur. Hastalığın gelişimi nasıldır? Alınan gıdanın içerdiği proteinlerin antijenik karekter gös...

Dermatitis (Deri Yangısı)

Dermatitis (Deri Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Derinin, corium tabakasının ve bağ dokusunun yangılanmasına dermatitis denilir. Klinik seyrine göre akut ve kronik dermatitisler olarak sınıflandırılabilirler. Akut dermatitislerin nedenleri çeşitlidir. Genellikle travmalar, sıcak, soğuk, kimyasal maddeler, parazitler ve enfeksiyonlar gibi dış etkenlere bağlı olarak şekillenebileceği gibi bireysel duyarlılığa bağlı olarak bazı maddelerin toksik etki yapması, allerji, hormonal bozukluklar ve ilaç duyarlılığı gibi bir nedene ba...

Eczema (Ekzema)

Eczema (Ekzema) Hastalığın nedeni nedir? Derinin epidermis yani yüzlek katının yangısı olarak bilinen ekzemanın oluşumunda derinin duyarlılığı önemli bir faktördür. Bazı literatürlere göre ekzama allerjik derinin yangısı olarak tanımlanmaktadır. Ekzemanın oluşumunda allerjen maddelerin deriye içten veya dıştan olan etkisi söz konusudur. Ekzemanın şekillenmesine neden olan bu etkenler Endojen (iç) etkenler Eksojen (dış) etkenler olarak tanımlanabilir. Endojen etkenler; derinin duyarlı hale gelmesine neden olan, tek yölü...