Orchitis (Testis Yangısı)

Orchitis (Testis Yangısı) Tanım Testislerin ileri derecede büyümesidir. Genellikle tek taraflı olarak trauma, enfeksiyon ve testis yangısı gibi edinsel nedenlere bağlı olarak şekillenebilir. Klinik olarak testisteki hacim artışı tanı için genellikle yeterlidir. Tedavisinde; hormon uygulanarak testisteki büyüme baskılanabilir. Ancak en etkin tedavi operasyon ile testisin çıkarılmasıdır. ...

Transmissible Veneral Tumour-TVT (Bulaşıcı Tümör)

Transmissible Veneral Tumour-TVT (Bulaşıcı Tümör) Hastalığın tanımı Köpeklerin çiftleşme ile bulaşan tümörü olarak adlandırılan TVT genellikle penis üzerinde görülür. Serbest dolaşan köpeklerde görülme oranı ev köpeklerine göre daha yüksektir. Hastalığın nedeni nedir? Nedeni çoğunlukla viraldir. Saplı, nodüler yapıda olan tümör karnıbahar görüntüsündedir. Çok hızlı gelişim göstererek kısa sürede büyür. Tümörün metastaz yapma olasılığı bulunmakla birlikte bu çok nadir gerçekleşir. Hastalığın b...

Testis Tümörleri ve Kistleri

Testis Tümörleri ve Kistleri Hastalığın tanımı Testislerde tümör oluşumu nadir görülmekle birlikte adenom ve carsinomlara rastlanılabilir. Ancak köpeklerde, genellikle testislerdeki kistik oluşumlara daha fazla rastlanır. Özellikle kriptorşitis vakalarında karın içinde veya inguinal kanalda kalan testisin kistik bir hal alması daha sık görülmektedir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Tümörlerin gelişimi çoğunlukla yavaş bir şekilde olur ve ağrısızdırlar. Genel durumda bozukluk gözlenmemekle birlikte kasık lenf yumrula...

Urethritis (Üretra Yangısı)

Urethritis (Üretra Yangısı) Hastalığın tanımı Üretranın yangısıdır. Nadir şekillenen olgulardandır ve oluşumunda genellikle edinsel faktörler rol oynar. Hastalığın nedenleri nelerdir? Üretraya sonda uygulanması, yaralanmalar veya üretrotomi operasyonu sonrasında oluşabilir. Akut veya kronik bir gelişim gösterebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Klinik olarak üretradan muko prulent bir akıntının gelmesi en önemli bulgudur. Ürethra deliğinin kenarlarında şikinlik, kızarıklık ve ağrı vardır. Bu nedenlere bağl...

Cryptorchidism (Testislerin İnmemesi)

Cryptorchidism (Testislerin İnmemesi) Hastalığın tanımı Normalde erkek bir yavru doğduğunda testisler karın boşluğundadır. Yavru büyüdükçe bu testisler scrotum dediğimiz, testis kesesinin içine inerler. Köpeklerde spermin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için testislerin karın boşluğunun dışında yani testis keselerinin içinde olması gerekir. Çünkü testislerin, keselere inmesiyle çiftleşme için yeterli oranda erkeklik hormonu (testesteron) ve dölleme kabiliyeti olan spermler üretilebilir. Yani spermler dölleme yeteneklerin...

Testes Hypertrophy (Testis Büyümesi)

Testes Hypertrophy (Testis Büyümesi) Tanım Testislerin ileri derecede büyümesidir. Genellikle tek taraflı olarak trauma, enfeksiyon ve testis yangısı gibi edinsel nedenlere bağlı olarak şekillenebilir. Klinik olarak testisteki hacim artışı tanı için genellikle yeterlidir. Tedavisinde; hormon uygulanarak testisteki büyüme baskılanabilir. Ancak en etkin tedavi operasyon ile testisin çıkarılmasıdır. ...

Testes Atrophy (Testis Küçülmesi)

Testes Atrophy (Testis Küçülmesi) Tanım Testislerin genellikle scrotum kesesine indikten sonra edinsel nedenlere bağlı olarak gelişiminin durması ve yapısal dejenerasyonu sonucunda küçülerek sert bir kitle halini almasıdır. Tek taraflı veya çift taraflı şekillenebilir. Testisler erkek genital organları içinde en önemli olan birincil organlardır. İşlev olarak sperm üretimi ve testesteron salgılanmasından sorumludur. Bu nedenle testis atrofisi direkt olarak fertilite üzerine etkin bir rol oynar. Atrofiye olan testisler palpasyonda küç...

Mastitis (Meme Bezlerinin Yangısı)

Mastitis (Meme Bezlerinin Yangısı) Hastalığın Tanımı Mastitis meme bezlerinin yangısıdır. Meme bezleri modifiye olmuş ter bezleridir ve karın duvarının iki yanında linea alba’ya (karın duvarının tam ortasından geçen uzunlamasına çizgi) paralel uzanan bir hat üzerinde yerleşmiştir. Köpeklerde 8-12 adet meme başı ve her meme başında 8-20 arasında değişen sayıda kanal vardır ve hepsi laktasyon döneminde aktif hale geçer. Hastalığın nedeni nedir? Köpeklerde mastitis çoğunlukla laktasyon döneminde bakteriyel enfeksiyon...

Metritis (Rahim Yangısı)

Metritis (Rahim Yangısı) Hastalığın tanımı Uterusun yangısına metritis denilir. Köpekler de oldukça sıklıkla rastlanılan bir hastalıktır. Yangı uterus mukozasında değişik katmanlarda oluşabilir ve bu yerleştiği katmanlara göre farklı isimler alır. Uterus iç tabakasında (endometrium tabakası) yerleşmiş ise endometritis, Kas tabakasında yerleşmiş ise myometritis, Uterusun tüm katlarına yerleşmiş ise metritis, Uterusun dış katında (seroza) yerleşmiş ise perimetritis adını alır. Yangının ilerlemesi ve kroni...

Vajinitis (Vajen Yangısı)

Vajinitis (Vajen Yangısı) Hastalığın tanımı Vajina’nın çeşitli nedenlere bağlı olarak yangılanmasına vajinitis denir. En karekteristik belirtisi vulvadan sürekli gelen mukoprulent bir akıntıdır. Anatomik olarak dişi üreme organları dıştan içe doğru sıralandığında vulva, vajina, cervix, uterus ve ovaryumlardan meydana gelir. Vajina üreme kanalının kas tabakası yönünden en az gelişmiş bölgesidir. Vajinitise neden olan etkenlere bağlı olarak vajinitisi iki şekilde görmek mümkündür. Bulaşmayan vajinitisler (Catarh...