Interdigital Pyoderma (Ayak Ve Tırnak İltihapları)

Interdigital Pyoderma (Ayak Ve Tırnak İltihapları) Hastalığın nedeni nedir? Yaralanma, ıslak sert ve taşlı zeminde yürüyüşler, toz ve kirler, katran, zift gibi maddeler ile bulaşma ve bu nedenle ayaklarda şekillenen kontak dermatitisler nedeniyle oluşabileceği gibi allerji ve bağışıklık sistemindeki yetersizlikler sonucunda da oluşabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Boxer, Bulldog, Doberman gibi kısa tüylü köpek ırkları hastalığa duyarlılık gösterirler. Etkene bağlı olarak değişmekle birlikte gelişen ilk bulgu ço...

Juvenile Pustuler Dermatitis (Yavru Köpeklerin Pustüler Deri Hastalığı)

Juvenile Pustuler Dermatitis (Yavru Köpeklerin Pustüler Deri Hastalığı) Hastalığın sebebi nedir ? Bu deri hastalığı bir yaşın altındaki yavru köpeklerde görülür. Vücudun değişik yerlerinde rastlanmakla birlikte daha çok çene etrafı ve karın bölgesinde saptanır. Çoğu zaman Staphylococcus grubu bakteriler bu hastalığa sebep olur. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Bu hastalık nedeniyle; vücutta küçük küçük tüysüz daire biçiminde hafif kızarık bölgelere rastlanır ve daha çok karın ve çene bölgesinde yoğunlaşm...

Trichophytosis (Mantar)

Trichophytosis (Mantar) Hastalığın nedeni nedir? Köpeklerde tricophytosis’e neden olabilen bir çok mantar türü vardır. Hastalığın gelişimi nasıldır? Etkenin kıl folliküllerin de yerleşmesi ve ikincil bakteriyel enfeksiyonların devreye girmesi sonucu hastalık ortaya çıkar ve follikulitis oluşur. Hastalık daha çok genç köpeklerde görülür. Hastalık nasıl bulaşır? Hastalık direk temas yolu ile veya mantar etkenleri ile enfekte olan fırça, kafes gibi malzemelerle bulaşır. Hastalığın belirtileri nelerdir? Ço...

Pyoderma (Deri İltihabı)

Pyoderma (Deri İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Derinin iltihaplı ve bakteriyel enfeksiyonlarındandır. Oluşumundaki en büyük etken kaşınma, travma, tahriş, ısırık yarası gibi bir nedenle oluşan deri yaralarının enfekte olmasıdır. Enfeksiyonun oluşumunda sık görülen etken staphylococcus aureus türü mikroorganizmalardır. Ayrıca bazı bakteriler nedeniyle ikincil miks enfeksiyonlar oluşabilir. Yani asıl etkene bağlı olarak pyoderma şekillendikten sonra diğer bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla pyodermanın şiddeti artab...

Flea Allergic Disease (Pire Alerjisi)

Flea Allergic Disease (Pire Alerjisi) Hastalığın nedeni nedir? Köpeklerde sık rastlanılan bu hastalığın nedeni pire ısırığıdır. Hastalığın gelişimi nasıldır? Pireler ergin hale geldikten sonra kan emmeye başlarlar. Kan emme organları olan hortumları ile deriyi deldikleri esnada salya akıtırlar. Akıtılan bu salya allerjen maddeler içerdiğinden bölgede allerjik reaksiyona neden olur. Özellikle yoğun pire invazyonlarında allerji daha kolay şekillenir. Oluşumunda köpeğin bireysel hassasiyeti en önemli faktördür. Hasta...

Gıda Alerjisi

Gıda Alerjisi Hastalığın nedeni nedir? Bu tür allerjilerin oluşumunda birincil faktör, gıda olarak alınan besin maddesine organizmanın tolerans gösterememesidir. Genellikle bünyesel nedenlere bağlı olarak gelişen bu durumun oluşumunda farklı reaksiyonlar görülebilir. Deride şekillenen değişimler bu reaksiyonların bir sonucudur ve derinin hassasiyeti oluşumunda önemli bir yer tutar. Hastalığın gelişimi nasıldır? Alınan gıdanın içerdiği proteinlerin antijenik karekter göstermesi nedeniyle gelişir. Özellikle glikoproteinl...

Dermatitis Solaris Nasi (Burun Ucunun Güneşe Bağlı Dermatiti)

Dermatitis Solaris Nasi (Burun Ucunun Güneşe Bağlı Dermatiti) Hastalığın nedeni nedir? Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalındığı durumlarda ortaya çıkar. Hastalığın gelişimi nasıldır? Köpeklerde sık görülen bu olgu özellikle pigmentsiz ve az pigmentli burun üstü, burun mukozası ve çevresinde şekillenen değişikliklerle karakterizedir. Oluşan değişimler derideki pigmentsizliğe bağlı olarak yangısel reaksiyonlar şeklinde gelişir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Görülebilecek ilk belirti pigmentsiz bölge...

Dermatitis (Deri Yangısı)

Dermatitis (Deri Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Derinin, corium tabakasının ve bağ dokusunun yangılanmasına dermatitis denilir. Klinik seyrine göre akut, kronik ve spesifik dermatitisler olarak sınıflandırılabilirler. Akut dermatitislerin nedenleri çeşitlidir. Genellikle travmalar, sıcak, soğuk, kimyasal maddeler, parazitler ve enfeksiyonlar gibi dış etkenler, bireysel duyarlılığa bağlı olarak bazı maddelerin toksik etki yapması, allerji, hormonal bozukluklar ve ilaç duyarlılığı gibi bir nedene bağlı olarak şekillenir. Kron...

Eczema (Ekzema)

Eczema (Ekzema) Hastalığın nedeni nedir? Derinin epidermis yani yüzlek katının yangısı olarak bilinen ekzemanın oluşumunda derinin duyarlılığı önemli bir faktördür. Bazı literatürlere göre ise ekzama, allerjik derinin yangısı olarak tanımlanmaktadır. Ekzemanın oluşumunda, allerjen maddelerin deriye içten veya dıştan olan etkisi söz konusudur. Ekzamanın şekillenmesine neden olan bu etkenler Endojen (iç) etkenler Eksojen (dış) etkenler olarak tanımlanabilir. Endojen etkenler; toksik metabolizma artıklarının deri yolu ile ...

Acanthosis Nigricans (Deri Sertleşmesi)

Acanthosis Nigricans (Deri Sertleşmesi) Hastalığın nedeni nedir? Köpeklere özgü kronik bir deri hastalığıdır. Nedeni tam olarak açıklanmamış olmakla birlikte troid ve adrenal korteks hormonlarının yetersizliği durumunda görülmesi hastalığın oluşum nedeninin endokrin bezlerin fonksiyon bozukluğuna bağlı olduğu görüşünü güçlendirmektedir. Hastalık tüm köpek ırklarında şekillenebilmekle birlikte kısa tüylü Dackel ırkı köpeklerde daha sık görülür. Hastalığın belirtileri nelerdir? Hastalığın karekteristik ...