Esansiyel Yağ Asitleri Eksikliği

Esansiyel Yağ Asitleri Eksikliği Hastalığın nedeni nedir ? Oluşumundaki birincil neden esansiyel yağ asitlerinin yetersiz olduğu gıdalar ile beslenmedir. Yağların yapısında bulunan ve doymamış yağ asitleri olarak bilinen linoleik asit (omega 6) ve linolenik asit (omega 3) vücutta sentezlenemediklerinden esansiyel yağ asitleri olarak tanımlanırlar. Gıdalar ile dışarıdan yeterli düzeyde alınamadığı durumlarda, karaciğer hastalıklarında, bağırsaklarda yetersiz emilim, enzim yetersizliği veya yokluğu gibi bir nedene bağlı olar...

Wobbler Sendromu

Wobbler Sendromu Hastalığın tanımı Boyun omurlarında şekillenen deformasyona bağlı olarak tüm vücutta özellikle de yürümede inkordinasyon bozuklukları ile karekterize olan durumdur. Hastalığın nedeni nedir ? Boyun omurlarında şekillenen disk kayması, omurlar arası boşluğun dar veya geniş olması, omur kanalının darlığı veya travma sonucu oluşan bir deformasyon nedeniyle şekillenebileceği gibi büyüme döneminde kalori ve kalsiyumca zengin gıdaların aşırı verilmesine veya fosfor ile D vitamini eksikliğine bağlı olarakta...

Rachitism (Raşitizm-Kemik Gelişimindeki Yetersizlik)

Rachitism (Raşitizm-Kemik Gelişimindeki Yetersizlik) Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın oluşmasının nedeni özellikle büyüme döneminde kalsiyum, fosfor ve D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemik yapının yetersiz gelişimidir. Hastalığın gelişimi nasıldır ? Kalsiyum, fosfor ve D vitamini birbirlerinin etkisini destekleyen, işlevini artıran bir mekanizma ile çalışır. Bu nedenle herhangi birinin eksikliği kemik metabolizmasında aksamaya neden olabilir. Kalsiyumun kemiklerde aktif hale gelmesi D vitamini etkisiyle paratiroid...

Osteomalacia (Kemik Yumuşaması)

Osteomalacia (Kemik Yumuşaması) Hastalığın nedeni nedir ? Sözlük anlamı kemik gelişim bozukluğu olan bu rahatsızlığın oluşmasında beslenme hataları büyük rol oynamaktadır. Hastalık özellikle iri ırk köpeklerde büyük önem taşımaktadır. Hastalığın gelişimi nasıldır ? İri ırk köpeklerde ve çoğunlukla 2-8 aylık gelişme dönemindeki dengesiz ve aşırı beslenmeye bağlı olarak, hızlı kilo artışı nedeniyle şekillenme oranı yüksektir. Osteodistrofi’nin oluşumunu tam olarak açıklamak mümkün olmamakla birli...

Osteodystrophy (Kemik Gelişim Bozukluğu)

Osteodystrophy (Kemik Gelişim Bozukluğu) Hastalığın nedeni nedir ? Sözlük anlamı kemik gelişim bozukluğu olan bu rahatsızlığın oluşmasında beslenme hataları büyük rol oynamaktadır. Hastalık özellikle iri ırk köpeklerde büyük önem taşımaktadır. Hastalığın gelişimi nasıldır ? İri ırk köpeklerde ve çoğunlukla 2-8 aylık gelişme dönemindeki dengesiz ve aşırı beslenmeye bağlı olarak, hızlı kilo artışı nedeniyle şekillenme oranı yüksektir. Osteodistrofi’nin oluşumunu tam olarak açıklamak mümkün olmama...

Obesity (Aşırı Şişmanlık)

Obesity (Aşırı Şişmanlık) Hastalığın nedeni nedir ? Obesite vücutta özellikle de abdominal bölgede yağ birikimidir. Köpeğin vücut ağırlığının ırk, cinsiyet ve yaşına göre normal sayılan ortalama ağırlığının yaklaşık olarak % 15 ile % 25 üzerine çıkması hali obesite olarak tanımlanabilir. Obesite oluşum nedenine göre; Endojen obesite, Eksojen obesite olarak iki gruba ayrılır. Endojen obesitenin; birincil nedenleri metabolizmada değişikliğe neden olan Diabetes Mellitus, Hiperadrenokortizm, Hipotroidizm gibi hast...

Eclampsia (Gebelikde Kalsiyum Yetmezliği)

Eclampsia (Gebelikde Kalsiyum Yetmezliği) Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın nedeni vücudun kalsiyum metabolizmasının bozulması ve bu nedenle oluşan kalsiyum yetersizliğidir. Doğumu izleyen ilk haftalarda süt salgısının artışı, bağırsaklardan yeterli kalsiyum emiliminin veya kemiklerde yeterli kalsiyum üretiminin olmaması gibi nedenlerle kanda kalsiyum oranının düşmesi sonucu şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır ? Dişi köpeklerde gebelik hastalığı olarak görülen bu olgu, özellikle laktasyon döneminde ş...

Anorexia (İştahsızlık)

Anorexia (İştahsızlık) Hastalığın nedeni nedir ? İştah; hipotalamusta açlık ile ilgili merkez tarafından kontrol edilir. Bu merkezin; hormonlar, korku, heyecan, ağrı, enfeksiyonlar, yangısel bozukluklar ve midenin dolgunluğu gibi bir çok faktörün etkisiyle bastırılması nedeniyle iştah azalır veya tamamen kaybolabilir. Ayrıca yemeği beğenmeme gibi bir durumda da anorexia şekillenebilir. Gerçek anorexia olarak tanımlanan bu durum açlık merkezini uyarımına yönelik medikal tedaviler ile gıda değişiklikleri ile giderilebilir. Dis...

Allotriophagia (Taş Toprak Yeme)

Allotriophagia (Taş Toprak Yeme) Hastalığın nedeni nedir ? Allotrofaji gıda niteliği taşımayan taş, toprak, odun parçası vb. yabancı maddeleri yeme alışkanlığıdır. Psikolojik bir nedene bağlı olarak şekillenebileceği gibi asıl neden mineral maddelerin ve iz elementlerin yokluğu veya yetersizliğine bağlı olarak şekillenir. Bu maddelerden metabolizma için önemli olanları; sodyum klorür, bakır, manganez, kalsiyum, fosfor, B ve D vitamini olarak sayılabilir. Çoğunlukla 5 ay veya daha küçük yavru köpeklerde görülür. Has...