Epilepsy (Sara)

Epilepsy (Sara) Hastalık sebebi nedir? Epilepsi kedilerde nadiren ortaya çıkan bir hastalıktır ve beynin serebrum olarak adlandırılan kısmının sinir hücrelerinden başlangıç alır. Düzensiz nöbetler halinde başlayan epilepsinin, neden oluştuğu henüz anlaşılamamakla birlikte, insanlardaki epilepsiyle benzerlik taşıdığı bilinmektedir. Bazı kaynaklar sinirler arasında iletişimi sağlayan kimyasal mekanizmanın geçici olarak bozulması sonucu bu durumun oluştuğunu bildirmektedirler. Beynin içindeki nöyron dediğimiz sinir hücrelerinin...

Kuyruk Felci

Kuyruk Felci Hastalığın nedeni nedir? Genellikle travmalara bağlı olarak kuyruğun hareketini sağlayan sinirlerin zarar görmesi nedeniyle şekillenir. Özellikle kuyruk omurları veya omurların kuyruğa yakın son bölümünde meydana gelen kırıklarda sinirlerin zarar görmesi kuyruk felcinin oluşumunda en önemli nedenlerden biridir. Kedilerde çoğunlukla kapı arasına sıkışma veya trafik kazaları sonucunda görülmektedir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Omur kırıklarına bağlı gelişen olaylarda arka bölümü uyaran diğer sini...

Uveitis (Gözün Orta Tabakasının Yangısı)

Uveitis (Gözün Orta Tabakasının Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Gözün uveal bölge olarak isimlendirilen iris, ciliare ve choroidea’dan oluşan damarlı tabakasının yangısına uveitis adı verilir. Uveal bölge tractus uvealis olarakta adlandırılan gözün orta tabakasıdır. Pek çok nedene bağlı olarak uveitis şekillenebileceği gibi göz enfeksiyonları ve Toxoplasma gibi bazı hastalıkların seyri sırasında semptom olarakta görülebilir. Uveitise neden olan etkenlerin başında mantarlar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar yer al...

Strabismus (Şaşılık)

Strabismus (Şaşılık) Hastalığın nedeni nedir ? Kedilerde nadir olarak görülür. Doğmasal olarak şekillenebildiği gibi, göz küresi içindeki sinirlere basınç yapan tümörler, trauma gibi bir nedenle veya göz küresinin kaslarının hareketini sağlayan sinirlerin tek taraflı felci nedeniyle sonradan gelişebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Her iki gözde veya tek gözde oluşabilen bir bozukluktur. Göz küresi bakıldığında sağa veya sola dönük durmaktadır. Çoğunlukla gözün iç açısına doğru olan göz küresi dönü...

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı) Hastalığın nedeni nedir ? Gözün tüm katlarını etkileyen bu irinli yangının oluşumunda iç ve dış nedenler rol oynayabilir. İç nedenler; panophtalmus oluşumunda enfeksiyonlar primer nedendir. Ayrıca irisin yangısı, gözün ön kamarasında irin veya exudat toplanmasına bağlı olarakta şekillenebilir. Dış nedenler; panoftalmusun şekillenmesine yaralanmalar ve yabancı cisimler neden olabileceği gibi kornea ve sclera’yı etkileyen doku kayıplı yaralar, keratitis ve exophthalmus nedeniyl...

Nystagmus (Göz Titremesi)

Nystagmus (Göz Titremesi) Hastalığın nedeni nedir ? Göz küresinin istem dışı hareketleri olan nystagmus; sinirsel bozukluklar, baş bölgesi yaralanmaları veya zehirlenmeler nedeniyle şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Göz küresinin sürekli olarak sağa sola titremeler yapması şeklinde bir klinik belirti tek bulgu olarak görülür. Sonuç Neden olan asıl hastalığa ilişkin tedaviler yapılır. Ancak başarı sağlamak pek mümkün değildir. Çoğunlukla kalıcıdır. ...

Lens Luxationu (Lens Çıkığı)

Lens Luxationu (Lens Çıkığı) Hastalığın nedeni nedir ? Lensin yer değiştirmesi olarak tanımlanan bu bozukluğun oluşumunda doğmasal ve edinsel faktörler rol oynar. Lens çıkığı doğmasal bir anomali olarak tek gözde veya her iki gözde oluşabilir. Genetik faktörler nedeniyle lensi tutan fibröz yapının gelişmemiş olması bu anomalinin oluşumuna neden olur. Edinsel lens çıkıklarının oluşumuna ise travmalar nedeniyle fibrin dokuda oluşan deformasyonlar veya gluakom şekillenmesi neden olabilir. Kedilerde doğmasal bir anomali ol...

Kornea Yaraları

Kornea Yaraları Hastalığın nedeni nedir ? Kedilerde sık şekillenen ve korneanın doku bütünlüğünün bozulmasına neden olan yaralanmaların oluşum nedenlerinin başında travmatik etkenler yer alır. Özellikle kedilerde tırmık nedeniyle şekillenen olaylara sıklıkla rastlanılmaktadır. Ayrıca kazalar, çarpma ve gözü kaşımak amacıyla sürtme vb. nedenlere bağlı olarak, yüzlek, derin veya doku kayıplı yaralar şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Etkenin şiddetine ve oluşan yaralanmanın derecesine bağlı ol...

Keratoconjunctivitis Sicca

Keratoconjunctivitis Sicca Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın oluşum nedeni göz yaşı salgısının olmamasıdır. Kalıtsal olarak genetik nedenlere bağlı şekillenebileceği gibi göz yaşı kanalının yangısı ve daralması, doğmasal atrofiler ve yaralanmalar nedeniyle de oluşabilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Akut olaylarda, ışığa karşı hassasiyet, gözün kapalı tutulması, konjunktivitis, hiperemi, kornea çevresinde ödem ve damarlaşmalar görülebilir. Ancak ilerleyen olaylarda konjunktivitisi izleyen keratitis şeki...

Keratitis Ulserosa

Keratitis Ulserosa Hastalığın nedeni nedir ? Kornea ülseri olarak adlandırılan bu olgu korneada doku kayıplı irinli yaralar ile karekterizedir. Nedenleri çok çeşitlidir, korneanın epitel ve stroma katlarında hücresel yıkımlanmalar söz konusudur. Bakteriyel, viral, fungal enfeksiyonlar, konjunktivitis ve yaralanmalar nedeniyle şekillenebilir. Ayrıca diabetes mellitus gibi metabolizma bozuklukları sonucunda da oluşabilir. Kornea’da neden oldukları hasara ve yaygınlık derecelerine göre; Basit ulcus Derin ulcus Dentric ulcus olarak s...