Kornea Yaraları

Kornea Yaraları

Hastalığın nedeni nedir ?

Kedilerde sık şekillenen ve korneanın doku bütünlüğünün bozulmasına neden olan yaralanmaların oluşum nedenlerinin başında travmatik etkenler yer alır.

Özellikle kedilerde tırmık nedeniyle şekillenen olaylara sıklıkla rastlanılmaktadır.

Ayrıca kazalar, çarpma ve gözü kaşımak amacıyla sürtme vb. nedenlere bağlı olarak, yüzlek, derin veya doku kayıplı yaralar şekillenebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Etkenin şiddetine ve oluşan yaralanmanın derecesine bağlı olarak farklı belirtiler görülebilir.

Yüzlek yaralarda çoğunlukla epitel tabaka etkilenmiştir. Yüzeysel bir çizik veya hafif bir doku kaybı söz konusudur. Genellikle göz yaşı akıntısından başka bir belirti gözlenmez.

Derin ve perfore yaralar korneanın bir kaç katının veya tümünün etkilendiği durumlardır. Şiddetli göz yaşı akıntısı, ödem gibi belirtiler yanında göz iç basıncında artış ve buna bağlı irisin fıtıklaşması gibi komplikasyonlar görülebilir.

Kronikleşen durumlarda irinli bir panophthalmia oluşabilir.

Sonuç

Tedavisi mümkün olan yüzlek yaralanmalarda medikal yolla olumlu sonuçlar alınabilir. Ancak perforasyonun fazla olduğu ve irinli panophthalmianın şekillendiği durumlarda gözün ekstirpasyonu gerekebilir.