Sağırlık

Sağırlık Hastalığın nedeni nedir? Sağırlık çeşitli nedenlere bağlı olarak şekillenen işitme kaybıdır. Sağırlığı kulak hastalıklarına bağlı olarak şekillenebilen bir komplikasyon olarak veya kulak hastalıklarının seyri sırasında görülebilen bir belirti olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Doğmasal bir anomali olarak şekillenebileceği gibi çoğunlukla sonradan oluşan edinsel nedenlere bağlı olarak şekillenme oranı daha yüksektir. Özellikle Ankara kedilerinde kalıtsal bir ırk özelliği olarak görülmektedir...

Otocariasis (Kulak Parazitleri)

Otocariasis (Kulak Parazitleri) Hastalığın nedeni nedir? Dış kulak yolunun yangısı ile karekterize paraziter bir enfeksiyon olan otocariasis’in şekillenmesine Otodectes synotis, Notoedres cati ve daha az olarakta Pseroptes communis gibi uyuz böcekleri neden olabilir. Ayrıca Demodex ve Sarcoptes cinsi uyuz böcekleride kedilerde otocariasise neden olabilir. Kedilerde, oldukca sık görülen bu hastalığa karşı bir yatkınlık söz konusudur. Öyleki kedilerde görülen yangılı kulak hastalıklarının çok büyük bir kısmını otocariasisler olu...

Otitis Media (Orta Kulak İltihabı)

Otitis Media (Orta Kulak İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? Orta kulağın yangısı olarak bilinen hastalık, kulak zarı ve orta kulak mukozasının yangısıdır. Oluşumunda en büyük faktör kulak zarının zarar görmesine neden olan yaralanmalardır. Kedilerde uyuz gibi kronik paraziter enfeksiyonların kulak zarına yayılması nedeniyle şekillenme oranı daha fazladır. Ayrıca dış kulak yolu yangılarını takibende şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Genellikle tek taraflı olarak şekillenen bu hastalık, kronik enfeksiyo...

Otitis Interna (İç Kulak İltihabı)

Otitis Interna (İç Kulak İltihabı) Hastalığın nedeni nedir? İç kulak yangısı olan otitis interna’nın şekillenmesinde orta kulak iltihabının yayılması en önemli etkendir Kedilerde kulak kepçesinin dik yapısı ve kulak yolunun daha kısa olması nedeniyle kulakta yangısel durumlar pek sık şekillenmez. Bu nedenle kedilerde nadiren görülür. Hastalığın gelişimi nasıldır? İç kulak yangısı nadir görülen bir hastalık olmasına karşılık klinik olarak gözlemlenebilen belirtileri orta kulak iltihabına benzediğinden tam bir ...

Otitis Externa (Dış Kulak Yolu İltihabı)

Otitis Externa (Dış Kulak Yolu İltihabı) Hastalık sebebi nedir? Kedilerde dış kulak yolu hastalıklarına köpeklere göre daha az rastlanır. Çünkü kedilerde kulak kepçesi küçüktür ve kulağın havalanmasını kolaylaştıracak şekilde diktir. Dış kulak yolunu etkileyen bir çok faktör vardır. Ancak kedilerde görülen sebeblerin başında kulak uyuzu gelir. Kulak uyuzu, bu hastalığı yapan etken otodectes cynotis adı verilen bir uyuz böceği türüdür. Genellikle yavru kedilerde sık görülen enfestasyonlara sebep olur. Bazı allerjik...

Kedi Kulak Uyuzu (Notoedric Mange-Feline Scabies)

Kedi Kulak Uyuzu (Notoedric Mange-Feline Scabies) Hastalığın etkeni nedir? Etken Sarcoptidea ailesine bağlı olan Notoedres catidir. Hastalığa yatkın ırklar hangileridir? Tüm kedi ırklarında görülebilir. Allerjik bünyeli kedilerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kedilerde hastalığın gelişimi ve yayılması daha hızlıdır. Hastalığın gelişimi nasıldır? Hastalık etkenleri direk temas yoluyla bulaşır. Bulaşma tasma, yatak, taşıma kabı vb. ortak kullanılan eşyalar ile de olabilir. Özellikle anneden direk olarak bulaş...