Otitis Externa (Dış Kulak Yolu İltihabı)

Otitis Externa (Dış Kulak Yolu İltihabı)
Hastalık sebebi nedir?

Kedilerde dış kulak yolu hastalıklarına köpeklere göre daha az rastlanır. Çünkü kedilerde kulak kepçesi küçüktür ve kulağın havalanmasını kolaylaştıracak şekilde diktir.

Dış kulak yolunu etkileyen bir çok faktör vardır. Ancak kedilerde görülen sebeblerin başında kulak uyuzu gelir.

Kulak uyuzu, bu hastalığı yapan etken otodectes cynotis adı verilen bir uyuz böceği türüdür. Genellikle yavru kedilerde sık görülen enfestasyonlara sebep olur. Bazı allerjik hayvanlar kulaklarını çok şiddetli kaşıyarak bu hastalığın yerleşmesi için uygun ortam hazırlayabilirler.

Yabancı cisimler, nadirde olsa kulağa kaçan ot veya kum gibi nedenlerde dış kulak yolunun rahatsızlığına neden olabilir.

Alerjiler, allerjik bünyeye sahip kedilerde dış kulak yolu hastalığına yakalanabilirler. Bu allerjinin kökeni gıda veya çiçek tozları gibi sebepler olabilir. Allerji sonucu kulak kepçesi ve çevresi hasas hale gelir. Bu hassasiyet kaşınmaya sebep olur. Kaşınma sonucuda tahriş oluşacağı için bakteriler ve diğer enfeksiyöz etkenler kulağa rahatça yerleşir ve hastalığı oluştururlar. Böylece bir kısır döngü başlamış olur. Burada tedavinin amacı sadece enfeksiyöz etkenlere değil aynı zamanda allerjinin sebebine karşı da olmalıdır

Hormonal bozukluklar, hormonal bozukluklar (çoğu zaman yetmezliği) deri ve kulak problemlerine sebep olabilmektedir. Tiroid hormonu, adrenal bezlerden salgılanan glikokortikoidler ve sex hormonları kulak hastalıkları üzerinde etkili olabilmektedir

Kulak üzerine gelen darbeler, bu hastalıkta aslında en büyük travma hayvanın kendi kendisini kaşımasıdır. Bu kaşınma ile kulak daha hassas hale gelir. Kaşıdıkça daha çok kaşınır ve tahribat ortaya çıkar. Dışarıdan ikincil darbelerle bu hastalığın oluşması daha nadirdir.

Mikroorganizmalar, kulakta enfeksiyona sebep olan bir çok bakteri ve mantar türü vardır. Normal sağlıklı kulağın Ph yapısı dolayısıyla mikrorganizmalar kulağa kolay kolay yerleşemez. Fakat, allerji, hormonal bozukluklar, kulağa su kaçması ve kaşınma gibi sebeplerle kulak hassas hale gelir ve mikrorganizmalar için uygun bir ortam oluşur.

Tümörler, Squamoz cell carcinoma ve melanom olarak adlandırılan tümörlere dış kulak yolunda rastlanabilmektedir.

İmmun hastalıklar, bütün kedi türlerinde olabilecek bireysel immun yetmezlikde kulak hastalıklarına yatkınlığı artırmaktadır.

Hastalık nasıl gelişir?

Hastalık kedilerde seyrek görülür ve genelde kulak uyuzuna bağlı olarak geliştiği için etken ortadan kaldırıldığında tedavi tamamlanmış olur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Her zaman kulağı ile ilgilidir,
Kulağını ve başını kaşır, yere sürtmeye çalışır,
Kulakta akıntı olabilir,
Kötü bir koku vardır,
Kulak kepçesi ve kanalında kızarıklık aynı zamanda ödem görülebilir,
Başını çok sık sallar ve herhangi bir yöne eğik tutabilir.
Kulak çevresine dokunulduğunda ağrı hissi vardır,
Davranışlarda aşırı sinirlilik ve depresyon gibi bulgular da görülür.

Nasıl önlem alabiliriz?

Kedilerde otitis externa’nın oluşmasındaki en büyük sebeblerden olan kulak uyuzu dikkat edilmesi gereken en önemli konudur. Bu nedenle sık sık kulaklar kontrol edilmeli ve fazlaca kir oluştuğunda yada kulak kokusu arttığında hemen doktorla görüşülmelidir.

Ayrıca ekzemaya yatkın olan hastalarda kulaklara daha fazla dikkat edilmelidir.