İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Hastalığın sebebi nedir ? Bu konuda bahsedilen idrar kaçırma olayı yavru köpeklerin çiş yapma olayı değildir. Bu daha çok yetişkin ve genç köpeklerin çeşitli sebeblerden dolayı idrarlarını tutamamaları ile ilgilidir. İdrar kaçırmaya sebeb olan faktörleri sıralayacak olursak; Nadir olarak görülse de doğmasal anomaliler, İdrar kesesinde oluşan polipler veya tümörler, İdrar kesesini kontrol eden sinirler üzerinde oluşabilecek hasarlar, Bazı idrar kesesi veya idrar yolları operasyonlarından sonra sinir veya ...

İdrar Kesesi Taşları

İdrar Kesesi Taşları Hastalığın sebebi nedir ? Taş oluşumuna neden olan mikroskopik yapıda kristaller zaman içinde çökelti oluşturarak birikirler ve kum tanelerine benzer bir yapıya dönüşürler. Bu kum tanelerinin üzerinde biriken çökeltiler büyüyerek bazen bir kaç santim çapı olan taşlara dönüşürler. Bu taşların yapısı genellikle strüvit taşı dediğimiz magnezyum,amonyum,fosfattan oluşur. Bunun dışında kalsiyum oxalat, amonyum ürate taşlarıda idrar kesesinde bulunabilir. Ancak en çok görülen taşlar strüvit taşları...

Phimosis (Penis Kılıfının Darlığı)

Phimosis (Penis Kılıfının Darlığı) Hastalığın belirtileri nelerdir ? Çiftleşme sırasında penis dışarı çıkamaz ve çiftleşmeye engel olur, Çok ciddi vakalarda idrar; penis kesesi içinde birikir ve tahrişlere neden olur, Tahrişlere bağlı olarak zaman zaman kanamalar görülebilir. Hastalığın sebebi nedir ? Phimosis, penisin içinde bulunduğu kılıfın ağız kısmının çok dar olmasıdır. Bu durumda penis bu açıklıktan dışarı çıkamaz ve bazı problemlere neden olur. Hastalığın sebebi genelde doğmasaldır. Bir...

Prostat Büyümesi

Prostat Büyümesi Hastalığın sebebi nedir ? Genelde 6 yaşından daha büyük erkek köpeklerde oldukca sık görülen bir hastalıktır. Prostat, spermlerin içinde hareket ettikleri sıvıyı sağlayan ve bu sıvının antibakteriyel özelliği ilede onları koruyan bir kesedir. Bu kesenin büyümesi sonucunda bir takım rahatsızlıklar başlar ve bu ileri vakalarda oldukça acı vericidir. Prostat kesesinin büyüme nedenleri arasında; yaşlanma sonucu prostat'ın hiperplazisi, prostat tümörleri, bakteriyel enfeksiyonlar örnek olarak gösterilebilir....

İdrar Kesesi Yırtıkları

İdrar Kesesi Yırtıkları Hastalığın nedeni nedir? İdrar kesesinde pek çok nedene bağlı olarak yırtık şekillenebilir. Küt bir darbe, aşırı dolu keseye yapılan basınç, tıkanma olgularında sonda uygulaması veya basınç nedeniyle kendiliğinden yırtılma, idrar kesesinde tümör, trafik kazaları vb. nedenlerle idrar kesesinde yırtık şekillenebilir. Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir? İdrar kesesinde yırtıkların oluşmasında en büyük hazırlayıcı etken kesenin aşırı dolu ve gergin oluşudur. Hastalığın geli...

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı)

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı) Hastalığın nedeni nedir? İdrar kesesinin yangısı olan sistitis, özellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak şekillenmektedir. Ayrıca köpekler de virüsler ve mantarlarda enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyon, doğrudan idrar kesesinde şekillenebileceği gibi alt üriner veya üst üriner sisteme ait enfeksiyonların mekanik olarak veya kan yolu ile idrar kesesine ulaşması sonucunda da olabilir. Örneğin idrar kesesine sonda uygulaması esnasında vajinada veya urethrada var olan enfeksiyon etkenlerinin kes...

İdrar Kesesi Tümörleri

İdrar Kesesi Tümörleri Hastalığın nedeni nedir? Tam olarak oluşum nedeni açıklanamayan idrar kesesi tümörlerine özellikle ileri yaşlardaki köpeklerde rastlanılmaktadır. Bu tümörler primer olarak şekillenebileceği gibi metastaz sonucuda şekillenebilir. İdrar kesesi tümörleri epitelial, epitelial olmayan ve mix tümörler olarak, yayılışlarına göre yüzlek ve infiltratif olarak sınıflandırılabilir. Epitelial tümörler iyi huylu ve kötü huylu tümörler olabilir. Epitelial olmayan tümörler ise kas tümörleri, vasküler tümör...

İdrar Kesesi Divertikulumu

İdrar Kesesi Divertikulumu Hastalığın nedeni nedir? Kelime anlamı kör kese olan diverticulum, idrar kesesine açılan kese olarak tanımlanabilir. Doğmasal olarak veya edinsel olarak bir tıkanma sonucu şekillenebilir. Seyrek görülen bir durumdur. Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir? İdrar kesesi kasının zayıflamasına neden olan durumlar hastalığı kolaylaştırıcı faktördür. Özellikle kese çıkışında şekillenen bir tıkanma ve kesenin aşırı gerginliği kasların zayıflamasına neden olan etkenlerin başında gelir. ...