İdrar Kesesi Taşları

İdrar Kesesi Taşları
Hastalığın sebebi nedir ?

Taş oluşumuna neden olan mikroskopik yapıda kristaller zaman içinde çökelti oluşturarak birikirler ve kum tanelerine benzer bir yapıya dönüşürler. Bu kum tanelerinin üzerinde biriken çökeltiler büyüyerek bazen bir kaç santim çapı olan taşlara dönüşürler.

Bu taşların yapısı genellikle strüvit taşı dediğimiz magnezyum,amonyum,fosfattan oluşur. Bunun dışında kalsiyum oxalat, amonyum ürate taşlarıda idrar kesesinde bulunabilir. Ancak en çok görülen taşlar strüvit taşlarıdır.

Bu taşların oluşmasındaki sebeb idrar ph’sının değişkenliğidir. Örneğin idrarın alkali oluşu strüvit taşlarının oluşumuna, asidik oluşu ise kalsiyum oxalat taşlarına sebep olmaktadır. İdrar ph’sının alkali oluşundaki sebepler ise diyetteki yüksek protein veya idrar kesesindeki bakteriyel enfeksiyonlardır.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

En çok görülen semptom idrar yapma sırasındaki zorluktur. Hasta idrarını tutuk tutuk yapar ve uzun bir süre idrar yapma pozisyonunda kalır.
Çoğunlukla idrar kanlıdır,
Bakteriyel enfeksiyon devreye girmişse ateş çok görülen semptomdur,
Ağrının fazla olduğu yada idrar yollarında tıkanma olması durumunda yemek yeme kesilir ve karın bölgesi şişer,
Uzun süren vakalarda hasta dehidre olabilir,
Bir kaç gün idrar yapamaması durumunda hasta şoka girebilir,

Özellikle Dalmatian ırkında peniste tıkanma oluşur ve hasta idrarını ya yapamaz yada damla damla kaçırır. Bu arada karın bölgesi şişer ve aşırı ağrı vardır.

Nasıl önlem alabiliriz ?

İdrar taşlarından korunmak için profesyonel hazırlanmış diet kuru mamalar tercih edilmelidir. Çünkü bu tür mamalar özellikle bu gibi durumlar göz önüne alınarak formüle edilmişlerdir.

Eğer hastalık oluşmuş ise ve sadece kum dökme şeklinde görülüyorsa tıkanmalar giderilmeli ve varsa bakteriyel komplikasyonlar önlenmelidir.

Ayrıca durum düzelene kadar ve daha sonrasında da diet mamalarla beslenme devam etmelidir.

Köpeklerde idrar kesesi ve penis kanalındaki büyük taşlardan kurtulmanın tek yolu operasyonla alınmalarıdır.