Uveitis (Gözün Orta Tabakasının Yangısı)

Uveitis (Gözün Orta Tabakasının Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Gözün uveal bölge olarak isimlendirilen iris, ciliare ve choroidea’dan oluşan damarlı tabakasının yangısına uveitis adı verilir. Uveal bölge tractus uvealis olarakta adlandırılan gözün orta tabakasıdır. Pek çok nedene bağlı olarak uveitis şekillenebileceği gibi göz enfeksiyonları ve Toxoplasma gibi bazı hastalıkların seyri sırasında semptom olarakta görülebilir. Uveitise neden olan etkenlerin başında mantarlar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar yer al...

Strabismus (Şaşılık)

Strabismus (Şaşılık) Hastalığın nedeni nedir ? Kedilerde nadir olarak görülür. Doğmasal olarak şekillenebildiği gibi, göz küresi içindeki sinirlere basınç yapan tümörler, trauma gibi bir nedenle veya göz küresinin kaslarının hareketini sağlayan sinirlerin tek taraflı felci nedeniyle sonradan gelişebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Her iki gözde veya tek gözde oluşabilen bir bozukluktur. Göz küresi bakıldığında sağa veya sola dönük durmaktadır. Çoğunlukla gözün iç açısına doğru olan göz küresi dönü...

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı) Hastalığın nedeni nedir ? Gözün tüm katlarını etkileyen bu irinli yangının oluşumunda iç ve dış nedenler rol oynayabilir. İç nedenler; panophtalmus oluşumunda enfeksiyonlar primer nedendir. Ayrıca irisin yangısı, gözün ön kamarasında irin veya exudat toplanmasına bağlı olarakta şekillenebilir. Dış nedenler; panoftalmusun şekillenmesine yaralanmalar ve yabancı cisimler neden olabileceği gibi kornea ve sclera’yı etkileyen doku kayıplı yaralar, keratitis ve exophthalmus nedeniyl...

Nystagmus (Göz Titremesi)

Nystagmus (Göz Titremesi) Hastalığın nedeni nedir ? Göz küresinin istem dışı hareketleri olan nystagmus; sinirsel bozukluklar, baş bölgesi yaralanmaları veya zehirlenmeler nedeniyle şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Göz küresinin sürekli olarak sağa sola titremeler yapması şeklinde bir klinik belirti tek bulgu olarak görülür. Sonuç Neden olan asıl hastalığa ilişkin tedaviler yapılır. Ancak başarı sağlamak pek mümkün değildir. Çoğunlukla kalıcıdır. ...

Lens Luxationu (Lens Çıkığı)

Lens Luxationu (Lens Çıkığı) Hastalığın nedeni nedir ? Lensin yer değiştirmesi olarak tanımlanan bu bozukluğun oluşumunda doğmasal ve edinsel faktörler rol oynar. Lens çıkığı doğmasal bir anomali olarak tek gözde veya her iki gözde oluşabilir. Genetik faktörler nedeniyle lensi tutan fibröz yapının gelişmemiş olması bu anomalinin oluşumuna neden olur. Edinsel lens çıkıklarının oluşumuna ise travmalar nedeniyle fibrin dokuda oluşan deformasyonlar veya gluakom şekillenmesi neden olabilir. Kedilerde doğmasal bir anomali ol...

Kornea Yaraları

Kornea Yaraları Hastalığın nedeni nedir ? Kedilerde sık şekillenen ve korneanın doku bütünlüğünün bozulmasına neden olan yaralanmaların oluşum nedenlerinin başında travmatik etkenler yer alır. Özellikle kedilerde tırmık nedeniyle şekillenen olaylara sıklıkla rastlanılmaktadır. Ayrıca kazalar, çarpma ve gözü kaşımak amacıyla sürtme vb. nedenlere bağlı olarak, yüzlek, derin veya doku kayıplı yaralar şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Etkenin şiddetine ve oluşan yaralanmanın derecesine bağlı ol...

Keratoconjunctivitis Sicca

Keratoconjunctivitis Sicca Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın oluşum nedeni göz yaşı salgısının olmamasıdır. Kalıtsal olarak genetik nedenlere bağlı şekillenebileceği gibi göz yaşı kanalının yangısı ve daralması, doğmasal atrofiler ve yaralanmalar nedeniyle de oluşabilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Akut olaylarda, ışığa karşı hassasiyet, gözün kapalı tutulması, konjunktivitis, hiperemi, kornea çevresinde ödem ve damarlaşmalar görülebilir. Ancak ilerleyen olaylarda konjunktivitisi izleyen keratitis şeki...

Keratitis Ulserosa

Keratitis Ulserosa Hastalığın nedeni nedir ? Kornea ülseri olarak adlandırılan bu olgu korneada doku kayıplı irinli yaralar ile karekterizedir. Nedenleri çok çeşitlidir, korneanın epitel ve stroma katlarında hücresel yıkımlanmalar söz konusudur. Bakteriyel, viral, fungal enfeksiyonlar, konjunktivitis ve yaralanmalar nedeniyle şekillenebilir. Ayrıca diabetes mellitus gibi metabolizma bozuklukları sonucunda da oluşabilir. Kornea’da neden oldukları hasara ve yaygınlık derecelerine göre; Basit ulcus Derin ulcus Dentric ulcus olarak s...

Keratitis Superficialis Prulenta

Keratitis Superficialis Prulenta Hastalığın nedeni nedir ? Korneanın epitel ve subepitel katını etkileyen irinli yangısı olan bu olgu çoğunlukla irinli konjuktivitis ile birlikte görülür. Şekillenmesinde göz kapaklarının yangısı, kojunctivitis purulenta gibi primer nedenler yanında kan yolu ile kontaminasyon sonucu sekunder olarakta şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Klinik olarak; korneanın pürüzlü bir yapıda olması, ışığa karşı hassasiyet, ağrı, irinli göz yaşı, kaşıntı, korneada yangısel infitrasy...

Iritis (İris Yangısı)

Iritis (İris Yangısı) Hastalığın nedeni nedir ? İris yangıları; trauma, allerji, lokal enfeksiyonlar ve bazı hastalıkların seyri sırasında semptomatik olarak şekillenebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Hastalığın belirtileri klinik seyrine göre farklılıklar gösterir. Klinik olarak akut, kronik ve simplex iritis olarak gelişir. Akut iritis olaylarında en belirgin semptom korneada bulanıklık ve göz yaşı akıntısıdır. Yangısel infiltrasyonun artışına bağlı olarak şişkinlik, vaskülarizasyon ve miosis şekilleneb...