Keratitis Ulserosa

Keratitis Ulserosa
Hastalığın nedeni nedir ?

Kornea ülseri olarak adlandırılan bu olgu korneada doku kayıplı irinli yaralar ile karekterizedir.

Nedenleri çok çeşitlidir, korneanın epitel ve stroma katlarında hücresel yıkımlanmalar söz konusudur. Bakteriyel, viral, fungal enfeksiyonlar, konjunktivitis ve yaralanmalar nedeniyle şekillenebilir.

Ayrıca diabetes mellitus gibi metabolizma bozuklukları sonucunda da oluşabilir. Kornea’da neden oldukları hasara ve yaygınlık derecelerine göre;

Basit ulcus
Derin ulcus
Dentric ulcus olarak sınıflandırılabilir

Basit ulcuslarda; Korneanın epitel katında şekillenen yüzeysel sıyrık ve doku kayıpları söz konusudur.

Derin ulcuslarda; Korneanın daha derin katmanlarının etkilenerek, korneada yırtıkların oluşması söz konusudur ve irisin fıtıklaşmasına neden olabilir.

Dentric ulcuslarda; Viral hastalıklar sonucunda korneanın etkilenmesi ve ulcus şekillenmesi söz konusudur.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Klinik bulgular içinde en önemlisi kornea üzerinde yüzlek veya derin olarak şekillenmiş doku kaybıdır. Şekillenen bu ulcusun çevresi düzgün görünümde olabileceği gibi irinli, çevresi granulasyonlu ve düzgün olmayan lezyonların görülme oranı daha yüksektir. Bu ulcusların çevresinde damarlaşmalar söz konusudur. Ulcusun aktivitesini yitirerek iyileşmeye başlaması ile damarlaşma da kaybolur.

Kornea bulanık bir görünümdedir ve göz yaşı akıntısı zamanla irinli bir karekter kazanabilir. Korneal ulcuslar genellikle conjunktivitis ile birlikte görülür.

Sonuç

Korneanın derin katmanlarını etkileyen ulcuslarda tedavi olumlu sonuçlar vermeyebileceği gibi kedilerde sıklıkla görülen iris fıtkının şekillenmesine de neden olabilir.