Hypothyroidizm (Troid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)

Hypothyroidizm (Troid Bezlerinin Yetersiz Çalışması) Hastalığın sebebi nedir ? Vücut tarafından yeteri kadar troid hormonu üretilemediği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi metobolizmayı düzenlemektir. Troid bezlerinin yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan hastalık, hasta da deride sorunlar, kilo alma zorluğu veya şişmanlık gibi belirtilerle gösterir. Hastalık orta veya büyük ırklarda çok daha sık olarak görülür. Melez ırklarda hastalığın ortaya çıkması ihtimali daha düşüktür. Hastalığın ...

Hyperthyroidizm (Troid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hyperthyroidizm (Troid Bezlerinin Aşırı Çalışması) Hastalığın sebebi nedir ? Troid hormonlarının gereğinden fazla üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmasını düzenlemektir. Dolayısıyla troid hormonlarının fazla salgılanması bu metabolizmanında hızlanmasına neden olmaktadır. Hastalık köpeklerde çoğunlukla tiroidin kötü huylu tümörleri ile birlikte bulunur. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Troid bezindeki bozulma tüm metobolizmayı etkiler. Bu ne...

Hypoparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)

Hypoparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Yetersiz Çalışması) Hastalığın sebebi nedir ? Paratroid bezlerinin yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın oluşum nedeni paratiroid bezinin bazı virüsler veya tümörler sonucu yıkımlanmasına, operasyon sonucu paratroid bezlerinin alınması veya bunun dışında uzun süreli aşırı kalsiyum alımı sonucu şekillenen hiperkalsemiye bağlı olabilir. Hastalık daha çok küçük köpek ırklarında oluşmakla birlikte zaman zaman büyük ırklarda da görülebilir....

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı Çalışması) Hastalığın sebebi nedir ? Paratroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Paratroid bezinin vücuttaki görevi calsium fosfor dengesinin düzenliliğini sağlamaktır. Köpeklerde pek sık rastlanmamakla birlikte genelde orta yaşlı ve yaşlı köpeklerde görülür. Oluşumundaki sebep ise, paratroid bezlerinin tümör veya herhangi bir sebepden dolayı gereğinden fazla üretim yapmasıdır. Hastalığın belirtileri nelerdir ? Uyuşukluk ve halsizl...

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı)

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı) Hastalığın sebebi nedir ? Hastalık adrenal bezlerin salgıladığı glucokortikoid ve mineralocortikoid seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkar. Minerolocortikoidler vücutta sodyum ve potasyumun elektroliz edilmesinde kullanılırlar. Eğer mineralocortikoid seviyesi düşerse metobolizma ve sodyum potasyum dengesi alt üst olur. Bununla beraber kardiovasküler sistem, sindirim sistemi, böbrekler ve sinir sistemi etkilenebilir. Hastalığın ortaya çıkmasındaki neden, hipofiz bezinin tümörü veya ACTH üretm...

Hyperadrenocorticism (Cushing Hastalığı)

Hyperadrenocorticism (Cushing Hastalığı) Hastalığın sebebi nedir ? Hastalığın sebebi vücutta aşırı glucocortikoid üretimidir. Hipofiz bezi tarafından üretilen ACTH hormonu, adrenal bezleri etkileyerek tüm sistem için gerekli olan glukokortikoid hormonunu ürettirir. Bu sistemde bir aksama olduğunda yani hipofiz bezi veya adrenal bezlerde oluşan herhangi bir bozukluk aşırı glucokortikoid üretimine sebeb olur. Bu durumda hyperadrenocorticism ortaya çıkar ve böbrekler, sinir sistemi, iskelet ve kas sistemi, solunum sistemi, kalp ve deri etkilen...

Hypoglycemia (Düşük Kan Şekeri)

Hypoglycemia (Düşük Kan Şekeri) Hastalık nedeni nedir ? Kan glikoz seviyesinin aşırı düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir hastalıkdır. Oluşumunda başlıca iki etken vardır. Bunlardan biri stres diğeri ise pankreas’dan aşırı insülin salgılanmasıdır. Hastalık; özellikle küçük ırklarda ve genç köpeklerde görülür. Genç köpeklerde görülme nedenlerinin başında hiperaktivite, beslenmedeki yetersizlikler veya paraziter enfeksiyonlar sayılabilir. Hastalık belirtileri nelerdir ? Düşük ateş Titreme Bayılma Kusma ...

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diyabet)

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diyabet) Hastalığın nedeni nedir ? Şekersiz diabet olarak da bilinen hastalık, hipotalamusda sentezlenip, hipofizde depolanan antidiüretik hormonun sentezinin veya salgılanmasının yokluğu ve yetersizliği nedeniyle şekillenebilir. Hastalık nasıl gelişir ? Diabetes insipidus; Hipofizer diabetes insipidus Nefrojenik insipidus olarak iki formda görülür. Hipofizer formda; hipofiz bezindeki veya nöröhipofizel hat boyunca oluşan bir aksaklığa bağlı olarak hormonun sentezlenmesinin veya salgılanmasının eng...

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) Hastalığın nedeni nedir ? Pankreas bezinin vücudun ihtiyacı olan insülini yeteri kadar salgılayamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genetik faktörler, adrenokortikotropik, östrojen ve progesteron gibi hormonların fazlalığı da insülin metabolizmasına etki ederek glikoz ve insülin arasındaki dengenin bozulmasına neden olabilir. Hastalık nasıl gelişir ? İnsülin vücudun glikoz mekanizmasında rol oynayan hormondur. Karbonhidrat, yağ ve proteinler ile alınan glikoz barsaklardan emildikten ...