Orchitis (Testis Yangısı)

Orchitis (Testis Yangısı) Hastalığın tanımı Testislerin yangısına orchitis denilir. Kedilerde testisin tüylerle kaplı olması sürtünme vb. dış etkenlere karşı dokunun korunmasını sağlar ve bu yüzden az karşılaşılan bir durumdur. Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde genellikle yaralanma gibi dış etkenler nedeniyle şekillenir. Ancak burucella ve enfeksiyöz peritonitis gibi hastalıklar nedeniyle de görülebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Testislerde kızarıklık ve fluktuan bir şişlik vardır. Klinik olarak palpasy...

Cryptorchidism (Testislerin İnmemesi)

Cryptorchidism (Testislerin İnmemesi) Hastalığın sebebi nedir? Normalde erkek bir yavru doğduğunda testisler karın boşluğundadır. Yavru büyüdükçe bu testisler scrotum dediğimiz, testis kesesinin içine inerler. Kedilerde spermin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için testislerin karın boşluğunun dışında yani testis keselerinin içinde olması gerekir. Çünkü testislerin, keselere inmesiyle çiftleşme için yeterli oranda erkeklik hormonu (testesteron) ve dölleme kabiliyeti olan spermler üretilebilir. Yani spermler dölleme yetenek...

Vulvitis (Vulva Yangısı)

Vulvitis (Vulva Yangısı) Hastalığın tanımı ve nedenleri Vulvanın yangısıdır. Kedilerde çoğunlukla travmaya bağlı olarak oluşur. Erkek penisinin dikenli anatomik yapısı nedeniyle travma ve buna bağlı olarak vulvitis olasılığı daha fazladır. Vajinitis vakaları sırasında komplikasyon olarak gelişebilir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Vulvitisler yalanmaya bağlı olarak dermatitisle birlikte seyreder. Vulvada şişkinlik ve kızarıklık belirgindir. İlerlemiş vakalarda çiftleşmede isteksizlik gözlenebilir. Sonuç Veteri...

Vajinitis (Vajen Yangısı)

Vajinitis (Vajen Yangısı) Hastalığın tanımı Vajina mukozasının çeşitli sebeplerle yangılanmasına vajinitis denir. Kedilerde vajina uzunluğunun kısa olması nedeniyle daha nadir olarak ortaya çıkar. Hastalığın nedenleri nelerdir? Genellikle çiftleşme sırasında oluşan bir travma nedeniyle veya uterustaki bir enfeksiyona bağlı olarak şekillenir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Vulvadan gelen akıntı ve vulvanın kızarık ve şişkin bir halde oluşu teşhisi kolaylaştırır. Kediler ağrı nedeniyle çiftleşmekten kaçını...

Uterus (Rahim) Yırtıkları

Uterus (Rahim) Yırtıkları Hastalığın tanımı Uterus yırtıklarının kedilerde görülme olasılığı az olmakla birlikte güç doğumlarda ortaya çıkabilir. Hastalığın belirtileri nelerdir? Anne kedinin, halsizlik, çevreye ilgisizlik, beden ısısı, solunum ve nabızda artış gibi klinik bulgularla belirginleşen genel durum bozukluğu zamanla artar ve prognoz gittikçe kötüleşerek şok ve ani ölümler olabilir. Sonuç Uterusun yırtıldığı durumlarda iç kanama ve peritonitis şekillenme olasılığı yüksek olduğundan müdahale...

Metritis (Rahim Yangısı)

Metritis (Rahim Yangısı) Hastalığın tanımı Kedilerde uterusun çeşitli nedenlere bağlı olarak yangılanmasına metritis denir. Hastalığın nedenleri nelerdir? Nedeni genellikle bakteriyel enfeksiyonlar ve hormonlardır. Uterus mukozasındaki kistik üremeler, gebelikte yavru ölümü, doğum sonrası yavru zarlarının atılamaması, tedavi veya kızgınlığı baskılamak amacı ile uzun süreli hormon uygulamaları metritis oluşumunda önemli faktörlerdir. Enfeksiyonlar uterusa genital kanal yolu ile ulaşabileceği gibi lenf ve kan yoluyla da...

Meme Tümörleri

Meme Tümörleri Hastalığın tanımı Kedilerde, meme lobları dört çift olarak linea albanın her iki tarafında yerleşmiş elveoler yapıda bezlerdir. Normalde inaktif halde olan meme bezleri doğum ile birlikte aktif hale geçerek süt sekresyonuna başlar. Hastalığın nedeni nedir? Kedilerde kötü ve iyi huylu tümörler şekillenebilir. Genç kedilerde meme tümörü şekillenme olasılığı daha azdır. Ancak sık yaşanılan hayali gebeliklere bağlı olarak daha erken dönemlerde de ortaya çıkabilir. Tümör tek meme lobunda yerleşebileceği ...

Mastitis (Meme Bezlerinin Yangısı)

Mastitis (Meme Bezlerinin Yangısı) Hastalığın tanımı Genellikle doğum sonrası akut olarak meme bezinin yangılanmasıdır. Meme bezleri modifiye ter bezleridir ve kedilerde 8-12 meme başı ve her meme başında 4-7 süt kanalı vardır. Hastalığın nedenleri nelerdir? Enfeksiyonların oluşumunda genellikle streptpococ veya staphylococ grubu bakteriler rol oynar. Doğumdan sonraki birkaç hafta içinde yavruların süt emerken meme dokusunu yaralaması ve buna bağlı olarakta mastitis şekillenmesi mümkündür. Kedilerde çoğunlukla akut...

Eclampsia (Gebelikde Kalsiyum Yetmezliği)

Eclampsia (Gebelikde Kalsiyum Yetmezliği) Hastalığın tanımı Kanda kalsiyum oranının düşmesi ile karekterize bir metabolizma hastalığıdır. Kedilerde çok nadir görülür. Genellikle doğumu izleyen bir kaç hafta içerisinde laktasyon döneminde şekillenebilir. Hastalığın nedeni nedir? Hipokalsemi vücudun kalsiyum metabolizmasının bozulması sonucu gelişir. Doğumu izleyen ilk haftalarda süt salgısının artışı, bağırsaklardan kalsiyum emiliminin yetersizliği veya kemiklerde yeterli üretim olmaması gibi nedenlerle kanda kalsiyum o...