Pneumonia (Zatürre)

Pneumonia (Zatürre) Hastalık sebebi nedir? Bir enfeksiyon veya tahriş sonucu akciğerde oluşan yangı veya iltihaplanmadır. Enfeksiyondan kasıt bakteri (Bordetella bronchiseptica, Proteus, Escherichia coli), virüs (Felin Rhinotracheitis), veya mantar(blastomycosis, histoplasmosis) olabilir. Hastalığın belirtileri nelerdir? En belirgin ve özel semptom nefes almadaki ciddi güçlüktür. Nefes çok hızlı ve yüzlektir. Bunun nedenide akciğerin hava toplayan hücrelerinin (alveoller), akciğerlerin su toplamasından dolayı görev yapamayacak kadar s...

Bronchitis (Bronşit)

Bronchitis (Bronşit) Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde bronş ve bronchiollerde şekillenen yangı bronşit olarak adlandırılır. Oluşumunda üst solunum yollarında yangıya neden olan etkenler rol oynar. Çoğunlukla üst solunum yolları yangılarını takiben veya birlikte görülür. Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların solunması, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, allerjik nedenler ile oluşabilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Hastalığın gelişimi akut veya kronik olabilir. Akut şekillenen olaylarda ...

Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı)

Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı) Hastalığın nedeni nedir? Akciğer alveolleri ve bronşiollerin birlikte yangılanması olan bronkopnömonilerin oluşumunda bronşitise neden olan tüm etkenler rol oynayabilir. Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların solunması, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar ve allerjik etkenler nedeniyle şekillenebilir. Hastalığın gelişimi nasıldır? Genellikle bronşitis ile başlayan yangının ilerleyerek akciğer alveollerine yayılması sonucu alveol ve bronşlarda exudat birikimi oluşu...

Akciğer Ödemi

Akciğer Ödemi Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde sıvı birikimi ile karekterize olan hastalığın oluşumunda en büyük etken dolaşım bozukluğudur. Ayrıca anaflaksi, allerji, akciğer yangıları, yakıcı gazların solunması ve enfeksiyonlara bağlı da oluşabilmektedir. Kedilerde görülme oranı daha düşüktür. Hastalığın gelişimi nasıldır? Başlangıçta akciğerlerde oluşan hasarın şiddeti ile dokuların hiperemik bir hal alması ve daha sonra deformasyonu sonucu alveollerde, dokular arasında ve bronşlarda sıvı birikmesi...

Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması)

Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması) Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde nekroz nedeniyle ölümlere yol açan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere yabancı bir cismin kaçmasıdır. Çoğunlukla ilaç uygulamalarının hatalı yapılması nedeniyle sık karşılaşılan bir durumdur. Kediler oral uygulanan ilaçlara pek izin vermediklerinden ilaç uygulamaları esnasında akciğerlere ilaç kaçma olasılığı daha yüksekdir. Bu nedenle hastalık kedilerde daha sık olarak görülmektedir. Hastalığın hazırlayıcı ...

Emphysema (Anfizem)

Emphysema (Anfizem) Hastalığın nedeni nedir? Alveollerdeki fibrin yapının esnekliğini kaybetmesi nedeniyle solunum sırasında akciğerlere alınan havanın geri çıkışının sağlanamaması sonucunda lobların kısmen kollabe olması ve görev yapamaması ile karekterize olan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere hava giriş çıkışı sırasında oluşan aksamalardır. Özellikle giren havanın çıkışını engelleyen ödem, allerjik reaksiyonlar, bronş spazmı, larenks daralması, kronik bronşitisler, sürekli öksürmeye neden olan ...