Campylobacteriosis (Campylobakter Enfeksiyonu)

Campylobacteriosis (Campylobakter Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir ? Hastalığa neden olan camphylobacter jejuni dir. Köpeklerde gastroenteritise neden olur. Hastalık nasıl bulaşır ? Hastalık dışkıyla bulaşır. Organizma dışında yaşama şansı yoktur. Ancak dışkıların içinde 2-4 hafta kadar yaşayabilir. Hastalık insanlara bulaşabilirse de bu daha çok, fazla hijyenik olmayan ortamlar da geçerlidir. Hastalık nasıl gelişir ? Hastalık dışkıyla bulaşır ve kuluçla süresi 1-7 gündür. Hastanın sindirim sistemine yerle...

Brucellosis (Brusella Enfeksiyonu)

Brucellosis (Brusella Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir ? Hastalık etkeni Brucella canisdir. Hastalık bulaşıcıdır ve köpeklerde doğum bozukluklarına neden olur. Hastalık nasıl bulaşır ? Hastalık süt, vajinal salgılar ve çiftleşme döneminde enfekte olarak düşük sonucu dışarı atılmış dokularla olur. Bakteri organizma dışındayken fazla dayanıklı değildir. Hastalık nasıl gelişir ? Bakteri mukozalardan vücuda girer ve lenf bezleri, uterus, dalak, prostat ve kemik de çoğalır. Brusella enfeksiyonu; Erkek köpekle...

Leptospirosis (Leptospira Enfeksiyonu)

Leptospirosis (Leptospira Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir ? Köpeklerde görülen leptospirosis vakalarının büyük çoğunluğu l.canicola, l.icterohaemorrhaigae, l.ponoma tarafından yapılmaktadır. Hastalık nasıl bulaşır ? Bakteri idrar yoluyla atılır ve vücuda mukozalardan veya yara bere olan deriden girer. Hastalık insanlara da bulaşabilir. Hastalık yazın daha sık olarak görülür. Hastalık nasıl gelişir ? Vücuda giren bakteri iç organlara gider ve 4-10 gün süren çoğalma dönemine girer. Bu dönemin sonunda; Böbre...

Lyme Disease (Lyme Hastalığı)

Lyme Disease (Lyme Hastalığı) Hastalık etkeni nedir ? Hastalık etkeni Borrrelia burgdorferidir. İnsanlarda ve köpeklerde eklem, deri lezyonları ve diğer organ bozukluklarına neden olur. Hastalık nasıl bulaşır ? Hastalık genelde hastalığı taşıyan kene ısırığından bulaşır. Köpekler hastalığa insanlar ve kedilerden daha kolay yakalanırlar. Ayrıca dışarda yaşayan köpekler evde yaşayan köpeklere göre daha fazla risk altındadırlar. Hastalık nasıl gelişir ? Hastalık taşıyan kenenin ısırması; hiç bir hastalı...

Nocardiosis (Nokardiyazis Enfeksiyonu)

Nocardiosis (Nokardiyazis Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir ? Necordiosis köpeklerde akıntılı deri yaralarına, göğüs boşluğunda sıvı toplanmasına ve yaygın enfeksiyonlara sebeb olabilen bir hastalıktır. Bakteri toprakta oluşur ve Aktinomycetales grubundandır. Hastalık nasıl bulaşır ? Hastalık etkeni vücuda yaralı deriden,ağız yoluyla veya solunum yoluyla girer. Hastalık nasıl gelişir ? Bakteri vücuda yerleştikten sonra lenf bezleri, thorax, deri veya merkezi sinir sistemine yerleşir. Hastalığın belirtileri nelerdi...

Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu)

Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu) Hastalık etkeni nedir ? Hastalığın etkeni olarak bir çok Salmonella türü vardır. Fakat köpeklerde en çok görülen tür Salmonella typhimurium’dır. Köpeklerde görülen gastroenteritisin başlıca sebeplerindendir. Hastalık nasıl bulaşır ? Hastalığın başlıca bulaşma kaynakları; kirlenmiş sular, sığır veya kümes hayvanlarında yapılmış yemeklerin iyi pişirilmemesi, bakterinin bulaştığı kullanılan eşyalar, depolama veya işleme sırasında kemirgenler, böcekler ve kuşlar tarafından e...

Tetanus (Tetanoz)

Tetanus (Tetanoz) Hastalık etkeni nedir ? Hastalık etkeni Clostridium tetani bakterisidir. Hastalık sıcakkanlı canlılarda local veya genel kas spazmlarına ve bunların sonucunda da ölümlere yol açar. Hastalık nasıl bulaşır ? Enfeksiyon deriyi delen hemen hemen her tür yaralanmalarda, bazende steril ortamlarda yapılmayan cerrahi yaralarda aneorebik şartlarda yaraya yerleşir. Hastalık nasıl gelişir ? Tetanoz , bakteri exotoksininin köpeğin merkezi sinir sistemine yaptığı etkinin sonucudur. C.tetani 3 toksin üretir. Tetanospas...