Genel Cerrahi

 • Deri ve kas yırtılmaları
 • Erkek ve dişilerin kısırlaştırılması
 • Mide – bağırsak operasyonları
 • Fıtık operasyonu (diafram, inguinal, umbilical )
 • Kulak yolu temizliği, orta ve iç kulak tedavisi
 • İdrar kesesi, idrar yolları, katater uygulaması
 • Diş taşları ve diş eti, diş çekimi
 • Göz operasyonları
 • Sezaryen operasyonu
 • Fistül, apse, pisipisi otu batmaları
 • Ateşli silah yaralanmaları
 • Meme tümörü total zincir ekstirpasyonu
 • Ekstremite amputasyonu
 • Papillom ekstirpasyonu
 • Nasal polip
 • Tümör ekstirpasyonu
 • Kırık ve Çıkık
 • Pin Plaka Uygulaması
 • Kalça displazisi
 • Yabancı cisim