Iritis (İris Yangısı)

Iritis (İris Yangısı)

Hastalığın nedeni nedir ?

İris yangıları; trauma, allerji, lokal enfeksiyonlar ve bazı hastalıkların seyri sırasında semptomatik olarak şekillenebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Hastalığın belirtileri klinik seyrine göre farklılıklar gösterir. Klinik olarak akut, kronik ve simplex iritis olarak gelişir.

Akut iritis olaylarında en belirgin semptom korneada bulanıklık ve göz yaşı akıntısıdır. Yangısel infiltrasyonun artışına bağlı olarak şişkinlik, vaskülarizasyon ve miosis şekillenebilir.

Kronik iritis olaylarında irisin lensin ön yüzüne yapışması ve purulent iritis şekillenmesi söz konusudur ve buna bağlı olarakta ön kamarada irin toplanması görülür.

Simplex iritis olaylarında komplikasyonlar ve buna bağlı nedenlerle yangının şiddetlenmesi, eksudatın artışı ve göz küresinin büyüyerek hydrophthalmus şekillenmesi söz konusudur. Bu durumda da göz yaşı akıntısı ve ışığa karşı hassasiyet belirgindir.

Sonuç

İrisin yangısının akut devrelerinde medikal tedaviler olumlu sonuç verebilir.

Ancak ilerleyen durumlarda özellikle iris atrofileri ve katarakt gibi komplikasyonların şekillenme olasılığı yüksek olduğundan hastalığın seyri olumsuzdur.