Keratitis Superficialis Prulenta

Keratitis Superficialis Prulenta
Hastalığın nedeni nedir ?

Korneanın epitel ve subepitel katını etkileyen irinli yangısı olan bu olgu çoğunlukla irinli konjuktivitis ile birlikte görülür.

Şekillenmesinde göz kapaklarının yangısı, kojunctivitis purulenta gibi primer nedenler yanında kan yolu ile kontaminasyon sonucu sekunder olarakta şekillenebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Klinik olarak; korneanın pürüzlü bir yapıda olması, ışığa karşı hassasiyet, ağrı, irinli göz yaşı, kaşıntı, korneada yangısel infitrasyon ve buna bağlı olarak renk değişimi görülebilen bulgulardır.

Özellikle yavru kedilerde irinli göz akıntısı nedeniyle göz kapaklarının birbirine yapışması dikkat çekici bir belirtidir.

Sonuç

Genellikle başka bir hastalıkla komplike olmayan vakalarda tedaviye olumlu sonuç verir.

Ancak kornea ülseri ile sonuçlanan olaylarda korneada kalıcı lekeler şekillenebilir.