Keratoconjunctivitis Sicca

Keratoconjunctivitis Sicca
Hastalığın nedeni nedir ?

Hastalığın oluşum nedeni göz yaşı salgısının olmamasıdır. Kalıtsal olarak genetik nedenlere bağlı şekillenebileceği gibi göz yaşı kanalının yangısı ve daralması, doğmasal atrofiler ve yaralanmalar nedeniyle de oluşabilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Akut olaylarda, ışığa karşı hassasiyet, gözün kapalı tutulması, konjunktivitis, hiperemi, kornea çevresinde ödem ve damarlaşmalar görülebilir.

Ancak ilerleyen olaylarda konjunktivitisi izleyen keratitis şekillenir ve korneada bulanıklık, kuruma, keratinizasyon oluşur.

Alt göz kapağında entropium şekillenmesi ilerleyen olaylarda sık görülen bir komplikasyondur.

Hastalık nasıl gelişir ?

Göz yaşının azalmasına veya olmamasına bağlı olarak irritasyonlar nedeniyle şekillenen konjunktivitis sonrasında etken olan nedenin devam etmesi ve gözün aşırı kurumasına bağlı olarak keraritis ile komplike olması söz konusudur.

Kurumaya bağlı olarak korneanın epitel katında nekroz şekillenebileceği gibi ilerleyen durumlarda gözün tamamen nekroze olması söz konusu olabilir.