Otitis Media (Orta Kulak İltihabı)

Otitis Media (Orta Kulak İltihabı)
Hastalığın nedeni nedir?

Orta kulağın yangısı olarak bilinen hastalık, kulak zarı ve orta kulak mukozasının yangısıdır. Oluşumunda en büyük faktör kulak zarının zarar görmesine neden olan yaralanmalardır.

Kedilerde uyuz gibi kronik paraziter enfeksiyonların kulak zarına yayılması nedeniyle şekillenme oranı daha fazladır. Ayrıca dış kulak yolu yangılarını takibende şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Genellikle tek taraflı olarak şekillenen bu hastalık, kronik enfeksiyonlara bağlı olarak çift taraflı olarak da gelişebilir.

Kulak zarının yırtılması sonucu orta kulağa geçen enfeksiyon etkenleri (bakteriler) nedeniyle iltihaplı otitis media şekillenebilir. Bu durumda denge kayıpları söz konusu olabilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Klinik olarak kedilerde görülebilecek ilk bulgu bölgesel ağrı ve kulağın sakınılarak başın eğik tutulmasıdır.

İlerlemiş durumlarda kulaktan kokulu ve iltihaplı bir akıntının gelmesi karekteristiktir. Genel durumda bozukluk, neşesizlik, iştahsızlık ve beden ısısında artış görülebilir.

Kronikleşen olaylarda iltihabın yayılmasına bağlı olarak dengesizlik ve işitme kayıpları gelişir. Sallantılı bir yürüyüş ve çevreye ilgisizlik gibi belirtilerde gözlenebilir

Hastalığı hazırlayıcı faktörler nelerdir ?

Pisi otları ve dış kulak yolu enfeksiyonları otitis media oluşumuna hazırlık yaratır.

Sonuç

Çoğunlukla dış kulak yolu yangılarını izleyen dönemlerde şekillendiğinden özellikle kronik otitis externa vakalarında parenteral uygulanan medikal tedavilere önem verilmeli ve elde edilen tüm bulgular otitis media yönünden de değerlendirilmelidir.