Feline Dermatitis Solaris (Kedilerin Beyaz Kulak Dermatiti)

Feline Dermatitis Solaris (Kedilerin Beyaz Kulak Dermatiti)

Hastalığın nedeni nedir?

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalındığı durumlarda ortaya çıkar.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Özellikle beyaz ve açık renkteki kedilerin kulaklarında şekillenen bu olgu kulak ve çevresinde şekillen değişikliklerle karekterizedir. Oluşan değişimler pigmentsiz veya az pigmentli olan kulak bölgesinde yangısel reaksiyonlar şeklinde gelişir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Görülebilecek ilk belirti özellikle kulak uçlarında ve kenarlarında kızarıklık, yangı, tüy dökülmesidir.

Genellikle kulak kenarlarında eksudasyon, kabuklanmalar ve nekroz oluşumu görülür. İlerleyen durumlarda kulak kenarları nekrotik dokular nedeniyle kıvrılmış şekilde olabileceği gibi devamlı nükslere bağlı olarak karsinomlarda şekillenebilir.

Sonuç

Kronik seyirli bir hastalık olduğundan iyileşmede buna parelel olarak çok güç olur.

Bazı durumlarda özellikle nekrotik dokuların yayılması ve karsinomların şekillendiği durumlarda tedavi amacı ile kulağın amputasyonu gerekebilir.

Ayrıca karsinomların şekillendiği olaylarda, lenf yumrularına metastaz yapabilme ihtimali olduğundan kontrol altında tutulması gereklidir.

Beyaz ve açık renkli kedileri uzun süre güneşte bırakmaktan kaçınılmalıdır.