Cataract (Katarakt)

Cataract (Katarakt)
Hastalık nedeni nedir ?

Köpeklerde sık görülen hastalıklardan biridir. Daha çok ileri yaşlarda olabilmesine rağmen her yaşta ve ırkta rastlanabilmektedir. Fakat bazı ırklar katarakta daha hassastır.

Bu kadar sıklıkla görülmesine karşın nasıl oluştuğuna ait mekanizma tam olarak çözülememiştir. Bu bozulma lens in saydam yapısının matlaşmasıyla başlar şeffaf olan yapı her geçen gün bozulur ve bunun sonucunda görme kaybı ortaya çıkar.

Hastalığın gelişimi nasıldır ?

Köpeklerin yaşı ilerledikçe lens parlak doku halini kaybederek mat-açık gri bir renk almaya başlar. Bu hemen hemen her köpekte az veya çok ortaya çıkar.

Dışarıdan görülen lensin renginin değişmesi eğer yaşlı köpeklerde oluyorsa ve aşırı derecede bir görme kaybı yoksa normal sayılabilir. Yani yaşla birlikte belirli bir orana kadar bozulma normal kabul edilmektedir.

Lens’in grileşmeye başlaması köpeklerde ortalama olarak 6-7 yaş civarında ve çoğunlukla her iki gözde birden başlar. Fakat sadece tek gözde olduğu zamanlarda olabilir. Erken yaşlarda görülmesi çoğu zaman ırk hassasiyetidir.

Katarakt’ın bir kaç formu olmasına rağmen, oluşma mekanizması hemen hemen hepsinde benzerlik gösterir.

Genel olarak ırk hassasiyetine veya hastalıklara bağlı olarak şekillenir.

Katarakt’ın çok erken yaşta ortaya çıkması durumunda altında yatan neden olarak ırk hassasiyeti aranmalıdır. Örnek vermek gerekirse Boxer, Doberman, Chow Chow, Pekingese, Bobtail ve Yorkshire Terrier sayılabilir.

Şeker hastalığında oldukca sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Ayrıca zehirlenmelerde ve travmalarda da katarakt oluşabilir.

Hastalık belirtileri nelerdir ?

Görülebilecek en belirgin semptom gözlerdeki bulanıklaşmadır. Bazen her iki gözde nadirende tek gözde gözün orta kısmında beyaza yakın bir bulanık alan görülür. Zaman içinde bu bulanıklığın daha kesif bir hal aldığı görülür.

İlerlemiş vakalarda hasta çoğunlukla görme yetisini ya tamamen kaybeder yada çok az görebilir(özellikle geceleri daha iyi görür).

Nasıl önlem alabiliriz ?

Gözde görülebilecek en hafif bir değişim de hemen veteriner hekime danışılmalıdır. Çok erken olaylarda katarakt’ın ilerlemesini durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik tedaviler denenebilir.

İlerlemiş vakalarda hastanın durumu gözetilerek operatif tedavi denenebilir.