Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı)

Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı)
Hastalığın nedeni nedir?

Böbreğin kılcal damarlar yumağı olarak bilinen glomerulusların yangısı olan glomerulonefritislerin oluşum nedeni çoğunlukla enfeksiyonlardır. Bir çok enfeksiyona bağlı olarak şekillenebilen hastalık, çoğunlukla bakteriyel kökenli enfeksiyonların seyri sırasında oluşabilir.

Enfeksiyonlar dışında viral, toksik ve allerjik nedenlere bağlı olarak da şekillenebilir.

Ayrıca böbrekteki dokular ve tubuluslarda şekillenen bozukluklarda glomerulusları etkileyerek yangılanmasına neden olabilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Hastalık, akut, kronik, lokal veya yaygın olarak şekillenebilir. Hastalığın seyri oluşum nedenine ve etkisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Örneğin toksinler gibi kan yolu ile böbreklere gelen etkenlerin sebep olduğu glomerulonefritis olaylarında her iki böbreğinde etkilenmesi söz konusu olduğundan hastalık akut olarak şekillenir ve gelişimi oldukça hızlıdır. Her iki böbrek dokusunda hasar söz konusu olabileceğinden hastalığın seyri olumsuz gelişebilir.

Bakteriyel enfeksiyonlar veya kan damarlarında şekillenen bir tıkanma sebebi ile oluşan lokal ve tek taraflı vakalarda hastalığın seyri daha olumludur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Akut olaylarda ilk görülen klinik belirti çoğunlukla beden ısısında artış ve iştahsızlık, durgunluk gibi genel belirtilerdir. Daha sonraları aşırı susama, kambur duruş gibi belirtiler görülebilir.

İdrar miktarında azalma vardır ve güçlükle idrar yapar. Yapılacak idrar analizinde yıkımlanmaya bağlı olarak böbrek epitel hücreleri, eritrosit ve lökositleri görmek mümkündür. İlerleyen durumlarda üremi kaçınılmazdır.

Kronik olaylarda, ağır gelişen bir üremi tablosu söz konusudur. Genellikle güç ve ağrılı idrar yapma şikayeti ile gelen kedilerde palpasyon ile aşırı büyümüş olan böbrekleri tespit etmek mümkündür. Klinik olarak, iştahsızlık, kilo kaybı, durgunluk gibi belirtiler tespit edilebilir. İleri safhalarda ise böbrek yapısında bozulmalar olacağından böbrek yetmezliğine ait belirtiler görülebilir.

Sonuç

Genel olarak böbrekler ile ilgili tüm hastalıklarda olduğu gibi glomerulonefritislerde de devamlı nüksler söz konusu olabileceği gibi tedaviside sabır gerektiren bir hastalıktır. Hastalık akut veya kronik gelişimine göre farklı bir seyir izlese de çoğunlukla ölümle sonuçlanan deformasyonlara neden olur.