Cataract (Katarakt)

Cataract (Katarakt)
Hastalık nedeni nedir?

Kedilerde nadir olarak görülen bir hastalıkdır. Daha çok ileri yaşlarda görülür. Nasıl oluştuğuna ait mekanizma tam olarak çözülememiştir.

Katarakt lens’in saydam yapısının matlaşmasıyla başlar şeffaf olan yapı her geçen gün bozulur ve bunun sonucunda görme kaybı ortaya çıkar.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Bazı kedilerde yaş ilerledikçe lens parlak doku halini kaybederek mat-açık gri bir renk almaya başlar. Bu hemen hemen her köpekte az veya çok ortaya çıkar.

Dışarıdan görülen lensin renginin değişmesi eğer çok yaşlı kedilerde oluyorsa ve aşırı derecede bir görme kaybı yoksa normal sayılabilir. Yani yaşla birlikte belirli bir orana kadar bozulma normal kabul edilmektedir. Lens’in grileşmeye başlaması kedilerde ortalama olarak 12-14 yaş civarında ve çoğunlukla her iki gözde birden başlar. Fakat sadece tek gözde olduğu zamanlarda olabilir.

Kataraktın erken yaşlarda görülmesi çoğu zaman ırk hassasiyetidir.

Katarakt’ın bir kaç formu olmasına rağmen, oluşma mekanizması hemen hemen hepsinde benzerlik gösterir.

Genel olarak hastalıklara, zehirlenme veya travmalara bağlı olarak şekillenir.

Siyam ve iran kedilerinde ırk hassasiyeti nedeni ile daha sıklıkla görülebilir.

Hastalık belirtileri nelerdir?

Görülebilecek en belirgin semptom gözlerdeki bulanıklaşmadır. Bazen her iki gözde nadirende tek gözde gözün orta kısmında beyaza yakın bir bulanık alan görülür. Zaman içinde bu bulanıklığın daha kesif bir hal aldığı görülür.

İlerlemiş vakalarda hasta çoğunlukla görme yetisini ya tamamen kaybeder yada çok az görebilir. (özellikle geceleri daha iyi görür)

Nasıl önlem alabiliriz?

Gözde görülebilecek en hafif bir değişim de hemen veteriner hekime danışılmalıdır. Çok erken olaylarda katarakt’ın ilerlemesini durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik tedaviler denenebilir.

İlerlemiş vakalarda hastanın durumu gözetilerek operatif tedavi denenebilir.