FIP (Feline Infectious Peritonitis)

FIP Coronavirus’ların neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Birçok  Coronavirus kedilerde enfeksiyona neden olabilmektedir. Fakat bunların infektivitesi ve virulensi değişkendir. Coronavirus  sıklıkla anaç kedilerden yavrulara anaç kedilerin dışkısının ağız yolu ile bulaşır. Coronovirus ile infekte olmuş her kedinin klinik olarak FIP olma ihtimali vardır. FIP oluşumuna etkin risk faktörleri, yoğun barındırma, yaş ve strestir.

Klinik belirtilerin oluşumu kedilerin virusa verdiği savaş ve korunmaya bağlıdır. İnfeksiyonda yüksek düzeyde FIP’e karşı antikor yanıtı oluşmasına karşın etken hücre içine yerleştiği için daimi bir infeksiyon gelişir.

FIP ‘in “kuru” ve “ıslak“ olmak üzere iki formu vardır. Islak formda, daha sık karın boşluğu ve nadiren göğüs boşluğunda olmak üzere yüksek düzeyde protein içeren vizköz bir sıvı mevcuttur. Kuru formda ise abdominal boşluk, toraks, göz ve merkezi sinir sisteminde lezyonlar saptanır.

FIP ‘in ıslak formu, karın ve göğüs boşluğundan alınan sıvının incelenmesi ile kolayca teşhis edilir.  Perikard ve skrotumda da sıvı birikebilir. Alınan sıvının rengi koyu ve protein içeriği yüksek olduğu için yoğun kıvamlıdır.

Hastalığın kuru formunun tanısının konulması daha zordur. Çünkü kompleks bir klinik tablo ve sıvının yokluğu tanıyı zorlaştırır. Bu formda lezyonlara en sık karın boşluğu, karaciğer, mezenterik lenf yumrusu, dalak ve merkezi sinir sisteminde rastlanır. FIP’ in gözle ilgili belirtisi uveitis, gözün anterior kısmında kanamalar görülebilir. Ayrıca merkezi sinir sisteminde yerleştiği bölgeye göre değişken sinirsel bulgular görülebilir.  Bunlar arasında en sık görülen belirtiler sersemlik ve arka kısımlarda kısmi paralizdir.

Bir kedide yüksek titrede FIP antikorlarının saptanması FIP tanısı için yeterli değildir. Sadece titrenin çok düşük veya sıfır olması negatiflik açısından değer taşımaktadır.

Klinik FIP olgularında birçok antiviral ve ımmunmodulatör ajanlar denenmektedir. Ancak günümüzde spesifik bir tedavisi yoktur. Antiviral tedavi uygulanmadan destekleyici tedavi ile bazı kediler aylar hatta yıllarca yaşayabilir.

Birden fazla kedi bulunan evler veya barınaklarda duyarlı kedilerin korunması ve infeksiyonun yayılmasının önüne geçilmelidir. Enfekte kedilerden doğan yavruların maternal antikor alması sağlanmalı, sağlanamıyor ise yavrular  anneden 4-5 haftada ayrılmalıdır.

FIP hastalığı halk sağlığı açısından risk oluşturmamaktadır.

Vet.Hek. Dila DAYI