Gözün Anatomik Yapısı Hakkında Genel Bilgi

Gözün Anatomik Yapısı Hakkında Genel Bilgi
Gözün Anatomisi

Kedilerde; göz çukuru (orbita) içine, hareket sağlayan kaslar ile bağlı olan göz küresi (bulbus oculi) konjuktival bir doku ile kaplıdır. Duyu organları içinde en önemli organ olarak sayabileceğimiz göz, hastalıklara ve dış etkenlere karşı oldukça duyarlıdır.Sinir sistemi aracılığı ile direk görme işlevi dışında su, şeker metabolizması ve seksüel dürtüler ile de indirek bağlantısı vardır.

Göz küresi 3 tabakadan oluşur bu tabakalarda kendi arasında çeşitli katmanlara ayrılır. Bu tabaka ve katmanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz ;

Dış tabaka (Tunica externa bulbi)

Cornea
Sclera

Orta tabaka (Tunica media bulbi)

İris
Uvea
Choroidea
Corpus ciliare

İç tabaka (Tunica interna bulbi)

Retina
Discus nervi optici
Papilla nervi optici
Nervus opticus

Ayrıca; gözün anatomik olarak ön ve arka kamaralar olarak iki bölümü vardır. Bu bölümlerde görme işlevinde kırılmayı sağlayan birbirinden farklı yoğunluktaki göz sıvıları vardır. Bu sıvılar humor aqueosus, lens cristallina ve humor vitreumdur.

Göze gelen ışınların ayarlanmasında göz kapakları ve pupilla işlev yapar. Pupilla myosis (daralma) ve midriasis (genişleme) gibi refraktorik hareketler ile ışığı ayarladıktan sonra lens ve içinde bulunduğu lens sıvısı ve diğer sıvı ortamlardan geçişi sırasında kırılmaya uğrar, arka odacıkta retinaya ulaşan ışınlar emilir ve sinirsel impulslara (uyarı) dönüşür. Retinanın en iç katında sinirsel lifler tarafından alınan bu impulslar göz siniri (Nervus opticus) tarafından alınır ve beyinde görme ile ilgili merkeze iletilir ve böylece görme işlemi gerçekleşir.