Legg-Calve-Perthes Hastalığı (LCPD)

Legg-Calve-Perthes Hastalığı (LCPD)

Hastalığın nedeni nedir?

Oluşum nedeni tam olarak açıklanamayan köpeklere özgü bir hastalıktır. Üst bacak kemiğinin kalça ile birleşim noktasında kemik dokunun yangısız gelişen nekrozuna bağlı olarak şekillenmektedir.

Hastalığın nedeni bir çok faktöre bağlanmış ancak tam olarak tespit edilememiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda en çok kabul gören faktör hormonal etkileşim olmuştur. Buna göre, özellikle erken dönemde seksüel olgunluğa erişen küçük ırklarda hormonların etkisi ile femur kemiğinin büyüme plaklarının erken kapanması çeşitli bozukluklara (kan sirkülasyonunda yavaşlama, plaklar arası ayrılma gibi) yol açarak hastalığın şekillenmesine neden oluşturur. Ayrıca hareketli yavru köpeklerde genellikle bölgeyi etkileyen travmalara bağlı olarak şekillenebilmektedir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Üst bacak kemiğinin eklem yüzeyinde, yavru dönemindeki gelişim evresinde kemik dokuda şekillenen bir nekroz söz konusudur. Nekroz nedeniyle kemik dokuda yıkımlanma ve yapısal bozukluklar şekillenir. Buna bağlı olarakta Legg-Calve-Perthes hastalığına ait belirtiler görülür ve kemiğin nekroze olması yıkımlanması ve atrofik kalması söz konusudur.

Çoğunlukla tek taraflı olarak şekillenmektedir.

Hangi ırklarda daha çok görülür?

Özellikle yavru köpeklerde ve Minyatür Pincher, Terrier, Pekingese, Minyatür Poodle, Pomeriannian, Daschund gibi küçük ırklarda daha sık görülür.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Topallama en belirgin semptomdur. Ağır bir seyir ile ilerleme gösteren topallık, ileri devrelerde bozuk yürüyüş veya bacağın hiç kullanılamaması derecesinde artış gösterebilir. Aşır egzersiz ve hareket halinde topallamanın artması dikkat çekicidir.

Ağrı belirgin olarak tespit edilebilir. Özellikle kalça ekleminden yaptırılan dönme hareketi sırasında ağrı çok şiddetlidir. Bu döndürme esnasında problem iyice ilerlemiş ise kemik yapıda bozulmalar olabileceğinden krepitasyon sesi alınabilir.

Kemik dokuda şekillenen deformasyonlar gelişim bozukluğuna ve bu nedenle de bacağın kısa kalmasına neden olabilir.

Ağrıya bağlı olarak yürüme ve basış bozuklukları da görülebilecek belirtilerdendir. Ayrıca ağrı nedeniyle bacağın kullanılamaması sonucunda zamanla arka bacak kaslarında ciddi derecede atrofiler şekillenebilir.

Sonuç

Genellikle bir yaşın altındaki genç köpeklerde görülmesi ve röntgen bulgularında eklem bölgesinde kemiğe ait spesifik belirtilerin olması teşhisin konulmasına yardımcı olur. Erken dönemlerde teşhis, hastalığın ilerlemesini önleyecek tedbirler alınması yönünden faydalı olabilir. Ağrı kesici ve yangı giderici ilaçlar topallamanın azalmasını ve geçici bir iyileşmeye neden olabilir.

Ancak tedavide sadece operatif yöntemler ile daha fazla başarı sağlanabilir. Aksi halde nükseden topallamalar kaçınılmazdır.