Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı)

Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı)
Hastalığın nedeni nedir?

Köpeklerde sık karşılaşılan alt çene kemiği kırıklarının nedenleri arasında en önemlisi trafik kazaları ve travmalardır. Çene kemiğine gelen küt darbeler ve diş çekimi esnasında da şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Darbe nedeniyle mandibulanın değişik yerlerinde kırıklar oluşabilir. Örneğin sağ ve sol çene kemiğinin birleşim yeri olan symphysis bölgesinde veya gövde olarak tanımlanan öğütücü dişler hizasında kırıklar şekilenebilir. Bu kırıklar darbenin şiddetine bağlı olarak parçalı veya basit kırıklar şeklinde olabileceği gibi açık kırık veya kapalı kırıklar şeklinde de oluşabilir.

Köpeklerde alt çenenin kırıklarına çoğunlukla symphysis bölgesinde ve açık kırıklar şeklinde rastlanmaktadır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Klinik olarak ağızın kapatılamaması ve ağızdan salya akışı ilk gözlenen belirtilerdir. Eğer açık bir kırık varsa salya kanlı olabilir. Elle yapılan muayenede özellikle symphysis kırıklarında çene kemiğinin iki ayrı parça halinde aşağı yukarı oynadığı tespit edilebileceği gibi tam bir ayrılma varsa bir taraf aşağıya sarkık olarakta görülebilir.

Parçalı bir kırık söz konusu ise kemikler hareket ettirildiğinde krepitasyonu (sürtünme sesini) daha fazla hissetmek mümkündür.

Kırığın şekillendiği bölgeye ve kırığın şekline bağlı olarak çiğneme yapılamayabilir. Hastalar genellikle ağrı nedeniyle yemek yemekten kaçınırlar.

Sonuç

Klinik belirtiler ve röntgen bulguları ile kolayca tespit edilebilen bir durumdur. Tedavisinde çoğunlukla operatif yöntemler uygulanır.

Parçalı kırıklar ve kemiğin normal pozisyonunda bozulmaların olduğu komplike kırıklarda iyileşme daha uzun süre alabilir.

Symphisis kırıklarında çene kemiğinin sabitlenmesi ile kısa sürede başarılı sonuçlar almak mümkündür. Kırığın şekillendiği bölgede kemikler arasında tam bir ayrılma yok ise sıvı gıdalar verilerek aşırı hareket etmesi önlendiği taktirde kendi halinde iyileşmesi de mümkündür.