Mide Torsiyonu (Mide Dönmesi)

Mide Torsiyonu (Mide Dönmesi)

Hastalığın nedeni nedir?

Midenin değişik derecelerde ve uzunlamasına kendi ekseni etrafında dönmesi olan mide torsiyonu özellikle iri ırk köpeklerde oldukça sık görülür.

Bazı durumlarda mide sadece bağırsakların başladığı bölgeden yani mide çıkışından, bazende özefagusun mideye açıldığı midenin giriş bölümünden dönebileceği gibi her iki kısımında boğulduğu tam dönme olgularına da rastlanılabilmektedir.

Dönmenin şekillenmesinde birincil etken; uzun süren açlıklar sonrasında fazla miktarlarda ve hızla yenilen yemeğin hemen sonrasında yuvarlanma, atlama vb. egzersizlerin yapılmasıdır.

Mide dönmesinin şekillenmesinde bir diğer önemli faktör de yabancı cisimlere bağlı tıkanmaların varlığıdır. Özellikle midenin çıkış bölümünde ve ince bağırsaklarda şekillenen tıkanmalara bağlı olarak da mide dönmesi şekillenebilir.

Ayrıca ırka bağlı yatkınlıklarda mide dönmesinin şekillenmesinde önemli bir faktördür.

Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir?

Mideyi karın duvarına bağlayan ligamentlerin (asıcı bağlar) gevşekliği ve midenin aşırı dolu olması mide dönmesini kolaylaştıran faktörlerdir. Ayrıca Great Dane ve Labrador gibi iri ırk köpeklerde hastalığa yatkınlık söz konusudur.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Tam bir dönmenin şekillendiği yani mideden hiç geçişin olmadığı akut vakalarda acil operasyon yapılmadığı sürece hastalığın gelişimi daima kötüdür. Genel durum hızla bozulur ve karın şişer. Solunum güçlüğü belirginleşir ve ölüm ani olarak şekillenebilir. Tam dönmenin şekillendiği durumlarda dalağında araya girme ihtimali oldukça yüksek olduğundan operasyonda gecikilmemelidir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Klinik olarak ilk gözlenen en önemli bulgular, aniden şekillenen kusma, karın bölgesinde şişkinlik ve solunum güçlüğüdür.

Nabız ve solunum sayısı artmıştır. Güçlükle ve sık soluma dikkat çekicidir. İştahsızlık ve kusma yanında karın bölgesinin elle muayenesinde ağrı tespit edilebilir.

Kesin tanı radyografi bulgularına göre yapılabilir. Özellikle radyopak bir madde içirilerek yapılan röntgen çekimlerinde geçişin olmaması tanı için yeterlidir.

Sonuç

Tedavisi sadece operatif olarak yapılabilir. Karın boşluğunun açılarak dönmenin düzeltilmesi gerekir.

Hastalığın nüksetme oranı fazla olduğundan operasyon sonrasında beslenmesinin düzenlenmesi faydalıdır. Günlük yemek miktarı daha sık öğünlere bölünerek azar azar verilerek midenin aşırı dolgunluğu önlenebilir.

Ayrıca yemekten hemen sonra egzersizlerden kaçınılmalıdır.