Myasthenia Gravis

Myasthenia Gravis
Hastalığın nedeni nedir?

Köpeklerde sinir ve kas sistemi ile ilgili olarak gelişen bir hastalık olan myasthenia gravis’in oluşum nedeni sinir sisteminde reseptör yani sinirsel ileti algılayıcılarının blokajı veya doğmasal olarak bu reseptörlerin azlığı nedeniyle meydana gelen ileti bozukluğudur.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Kaslarda sinir uyarılarını algılayan ve sinirsel uyarının kas dokuya iletilmesinden sorumlu reseptörlerin azlığı, yokluğu veya bloke edilmesi gibi bir nedenle işlev yapamaması sonucunda kaslara gerekli sinirsel uyarıların iletilememesi ve bu durumda kasların zayıf kalması, güçsüzleşmesi ve fonksiyonlarını yapamaması durumu söz konusudur.

Hastalık köpeklerde doğmasal veya edinsel olarak gelişebilir. Çoğunlukla köpeklerde edinsel formda daha sık görülmüştür. Edinsel form, reseptörlerin otoantikorlar tarafından bloke edilerek işlev yapamaması sonucu gelişir.

Hangi ırklarda daha çok görülür?

Doğmasal forma daha çok Fox Terrier, Jack Russel, Springer Spaniel, Samoyed ırkı köpeklerde daha sık rastlanır.

Edinsel forma ise German Shepherd Dog, Golden Retriever, Labrador Retriever ırkı köpeklerde daha sıklıkla rastlanılır.

Hastalık genellikle büyük ırklarda edinsel, orta ve küçük ırklarda doğmasal formda görülür.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Görülebilecek en belirgin bulgu ayakta durmada güçlük ve çok çabuk yorulmadır. Köpekler genellikle yatmak ister. Çoğunlukla arka ayaklarda belirginleşen bir kas zayıflığı söz konusudur. Çok hafif bir egzersiz sonrasında dahi yorulabilir ve oturmak ister. Bacaklarda sertlik, kaslarda titremeler olabilir. Bazen bu güçsüzlük kaybolur ve normal yürümeye başlar ancak kısa süre sonra tekrar ortaya çıkabilir. Bu klinik belirti spesifik bir bulgudur.

Bacaklarda görülen bu belirtiler yanında vücudun diğer çizgili kasları ile ilgili olarakta belirtiler şekillenebilir. Bunlardan en önemlisi özefagus ve farenks kaslarında zayıflık ve özefagus felci ve megaözefagus şekillenmesidir. Gelişen bu duruma bağlı olarak yutma güçlüğü, salya artışı, kusma, öksürük ve aspirasyon pnömoniside görülebilecek bulgular arasındadır.

Yüz kaslarında zayıflama ve buna bağlı olarak çiğneme güçlüğü, göz kapaklarında ve kulaklarda düşme gibi belirtiler yanında, köpeklerde myasthenia gravis olaylarında thymus (timus) bezi tümörü de şekillenebilir. Bu durumun otoantikorların oluşumunda etkin olduğu fikri araştırılmaktadır.

Sonuç

Hastalığın teşhisi klinik bulgulara, röntgen bulgularına ve kan analizlerine göre yapılır. Edinsel form’da kan serumu analizlerinde otoantikorların tespit edilmesi mümkündür. Bu durum hastalığın nedeni konusunda ayırıcı olabilir. Çünkü kongenital formda böyle bir durum söz konusu değildir.

Tedavisinde kullanılacak ilaçların dikkatli seçilmesi ve iyi doze edilmesi gereklidir. Aksi halde krizler şeklinde klinik belirtilerin artmasına neden olunabilir.

Semptomları gidermeye yönelik bir tedavi amaçlanmalıdır. Erken dönemlerde teşhis edildiğinde başarı şansı daha yüksek olmakla birlikte genellikle aspirasyon pnömonisinin geliştiği olaylarda hastalığın seyri kötü biter.