Myasthenia Gravis

Myasthenia Gravis

Hastalığın nedeni nedir?

Kedilerde nadir görülür. Edinsel olarak sinir sistemindeki reseptörlerin yani sinirsel ileti algılayıcıların blokajı veya doğmasal olarak reseptörlerin azlığına bağlı olarak şekillenen sinir ve kas sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Reseptörlerin bloke edilmesinde immun sistem tarafından salınan otoantikorların etkin olması nedeniyle de bağışıklık sistemi hastalığı olarakda kabul edilmektedir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Hastalık doğmasal veya edinsel olarak şekillenebilir. Edinsel form, reseptörlerin otoantikorlar tarafından bloke edilerek işlev yapamaması sonucu gelişir. Sinirsel uyarıların iletilmesinden sorumlu olan reseptörlerin bloke edilmesinde etkin rol oynayan otoantikorların timus tarafında salgılandığı görüşü kabul görmektedir. Antikorların reseptörleri bloke etmesi sonucu kaslara gerekli olan sinirsel iletiler ulaşamadığından kasların fonksiyonunu yapamayarak güçsüzleşmesi ve zamanla zayıflaması söz konusudur.

Doğmasal formda ise resptörlerin azlığına bağlı olarak sinirsel iletilerin yeterli alınamaması söz konusudur.

Hastalık hangi ırklarda sık görülür?

Doğmasal forma, Siamese ve Domestic Short-Haired ırkı kedilerde daha sık rastlanır.

Edinsel forma ise Abyssinians ve Somali ırkı kedilerde daha sık rastlanır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Kedilerde görülebilecek en belirgin bulgu anormal yürüyüştür. Başlangıçta hafif olan topallama zamanla artış gösterebilir.

Vücudun tüm kaslarında zayıflık, titremeler ve buna bağlı bir halsizlik, hareketlerde isteksizlik görülür. Göz kapaklarının kapatılamaması ve boyun kaslarının zayıflığı nedeniyle başın aşağı doğru tutulması gibi kassel belirtiler yanında mide içeriğinin ağıza geri gelmesi ve ses kaybı gibi belirtilerde görülebilir.

Sonuç

Hastalığın teşhisi klinik bulgulara, röntgen bulgularına ve kan analizlerine göre yapılır. Edinsel form’da kan serumu analizlerinde otoantikorların tespit edilmesi mümkündür. Bu durum hastalığın nedeni konusunda ayırıcı olabilir çünkü kongenital formda böyle bir durum söz konusu değildir.

Semptomları gidermeye yönelik bir tedavi amaçlanmalıdır. Erken dönemlerde teşhis edildiğinde başarı şansı daha yüksek olabilir.

Klinik belirtileri kedilerin organik fosforlu insektisitlerle zehirlenme vakaları ile benzerlik gösterebilir. Bu nedenle dikkatli bir gözlem gerekir.