Pruritis Cutaneus (Kaşıntı)

Pruritis Cutaneus (Kaşıntı)
Hastalığın nedeni nedir?

Kaşıntılar oluşum şekline bağlı olarak iki şekilde isimlendirilir. Bunlar;

Deride kaşıntıya neden olacak bir değişim olmadığı halde kaşıntı olması hali;
Nedeni çoğunlukla allerjiktir. Köpeklerde halı, peluş, parke cilası, sabun, şampuan, polen vb. maddelere karşı şekillenen allerji olayları kaşıntının oluşumunda önemli rol oynar. Gıda allerjileri nedeniyle de şekillenebileceği gibi karaciğer, böbrek gibi organların hastalıklarına, diabetes mellitus veya hormonal bir bozukluğa bağlı olarakta şekillenebilir.

Deride şekillenen bir bozukluğa bağlı olarak kaşıntı olması hali;
Örneğin ekzama, parazit, dermatit, mantar gibi bir hastalığın varlığında semptom olarak kaşıntı şekillenir.

Ayrıca otitis, konjuktivitis, orchitis, kulak uyuzu ve anal kese yangılarına bağlı olarak da bölgesel kaşıntılar görülebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Kaşıntının şekillenmesinde santral ve periferik uyarılar rol oynamaktadır. Bu uyarılar nedeniyle kaşıntı, bir semptom olarak ortaya çıkar.

Santral uyarılar; direk olarak beyindeki kaşıntı merkezini uyararak kaşıntıya sebep olurlar. Örneğin, Aujeszky ve Distemper hastalığının sinirsel formunda bu tür bir kaşıntı söz konusudur.

Periferik uyarılar ise çoğunlukla uyuz, bit, pire gibi parazitlerin deride yaptığı etkiye bağlı olarak gelişir ve kaşıntıya neden olur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Bazı vakalar da deride herhangi bir lezyon görülmemekle birlikte deri hassastır ve kaşıntı söz konusudur. Kaşıntının şiddeti, etkenin şiddetine bağlı olmakla birlikte derinin duyarlılığı da, oluşan semptomların derececine etki eden önemli bir faktördür. Çoğunlukla sürekli kaşınma isteği vardır. Ancak aralıklı kaşıntı nöbetleri şeklinde de görülebilir.

Kaşınan bölgeyi dişlemek ve duvarlara sürmek isteği fazladır ve bu nedenle tüy dökülmeleri, deride tahriş ve sıyrıklar oluşabileceği gibi enfeksiyona bağlı dermatitislerde şekillenebilir. Bazen kaşıntının şiddeti ile kaşınan bölgeyi dişleri ile kanatabilir veya ciddi olarak yaralayabilirler.

Allerjik nedenlere bağlı olarak şekillenen pururitis olgularında konjunktivitis, rinitis, aşırı salya, kusma ve ishal görülebilir.

Bazı vakalarda ise nedene bağlı olarak değişik belirtiler görülebilir. Bu belirtiler bölgesel kızarıklık, kıl dökülmesi ve kaşıntı olabileceği gibi, ekzama benzeri bir nedenin varlığı halinde bölge dokusunda sızıntılar da görülebilir.

Anal kese veya testis yangılarına bağlı olarak şekillenen pruritis olaylarında köpeklerin oturur pozisyon alarak arka taraflarını yere sürme istekleri spesifiktir. Sürtünmeye bağlı olarak kızarıklık ve tüy dökülmeleri görülebilir.

Sonuç

Bir çok deri hastalığında semptom olarak görülen kaşıntıların oluşum nedeni çok çeşitlidir. Ancak kaşıntıya neden olan etkenin dışında, kaşıntıya bağlı olarak gelişebilecek bozukluklarda önem taşıdığından tedavisinde gecikilmemelidir. Örneğin allerji nedeni ile şekillenen bir kaşıntı durumunda asıl nedeni tanımlamak ve nedene yönelik bir tedavi uygulamak güçtür. Ancak bu kaşıntıya bağlı olarak dermatit, yangı, yaralanma ve tüy dökülmesi gibi birçok bozukluk oluşabilir. Bu sebeple bölgesel etkilerin kaldırılmasını amaçlamak genellikle daha doğru sonuç verir.