Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı)

Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı)

Hastalığın nedeni nedir?

Omurganın her hangi iki omuru arasında kemik dokunun üremesi ve iki omurun birbirine kaynaşması ile karekterizedir. Nedenleri arasında omurları etkileyen küt darbeler ve yaralanmalar sayılabilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Hastalık omurlar arasındaki diskin kapsulasında oluşan dejenerasyon ile başlar. Daha sonra bölgedeki omurlarda oluşan deformasyonlar hastalığın şekillenmesinde etken olur ve üremeler başlar. Bunun sonucunda iki omurun birbirine kaynaşması nedeniyle bölgedeki yumuşak doku, özellikle omurları bağlayan ligamentler de etkilenerek hastalığa ait belirtiler ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Omurganın sertleşmesi ve deformasyonun şekillendiği bölgede lokal ağrı en spesifik belirtilerdir.

Köpeklerde gözlenen belirtiler çoğunlukla deforme olan omurdan itibaren etkilenen spinal sinirlere bağlı olarak nadiren oluşan nörolojik arazlardır.

Hastalarda görülen ağrı genelde egzersizlerden sonra ortaya çıkar. Orta ve ileri yaştaki büyük ırk köpeklerde daha sık olarak görülür.

Sonuç

Köpeklerde sık görülen bir durumdur ve ileri yaşlarda kolay şekillenir. Kesin bir tedavisinin olmaması nedeni ile kronik ve kalıcı bir durum olarak değerlendirilir. Yapılan tedaviler hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yöneliktir.

Röntgen bulguları hastalığın tam olarak tanımlanması için zorunludur.