Weimaraner

Temel Özellikleri
Canlı, neşeli, duygulu ve biraz inatçıdır.

Neler Yapar?
çok dayanıklıdır. İyi koku alır ve çalışkandır. Her türlü avda kullanılabilir.

Kökeni
Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanır. 1600’lerin başında yapılan bir Van Dyck tablosunda görülmektedir. Kökeni hakkında çeşitli teoriler vardır. Albinizme yakalanmış eski bir Alman av köpeğinden türediğini söyleyenler vardır. Bazıları da Alman tazısı Braken’den geldiğini iddia ederler. Bazıları ise Weimer Grand Dükü Karl August’un normal bir pointer ile sarı bir pointeri çiftleştirerek bu cinsi elde ettiğini öne sürerler.

Familya:Av köpeği, avı işaret eden köpek, çok yönlü av köpeği

Diğer Adları: Weimaraner Vorstehhund

Rengi:Grinin bütün tonları

Çıkış Yeri:Almanya

Çıkış Tarihi:1800’ler

Orjinal İşlevi:Büyük iz sürme oyunları

Günümüzdeki İşlevi:Avı işaret etme, avı işaret etme yarışmaları

Ortalama Ömür:10-13 yıl

Kilo Erkek/Kilo Dişi:32-39/32-39 kg

Boy Erkek/Boy Dişi:64-69/58-64 cm

Egzersiz İhtiyacı:
Enerji Seviyesi:
Taranma İhtiyacı:
Eğitilebilirlik
Oyunculuk:
Sıcakkanlılık:
Bekçilik:
Koruma:
Köpeklerle Dostluk:
Hayvanlarla Dostluk:
Çocuklarla Dostluk:
Yabancılarla Dostluk:
Sıcağa Dayanıklılık:
Soğuğa Dayanıklılık: